GNS: szpital w Świebodzinie z kontraktem na oddział neurologiczny

0
313

Nowy Szpital w Świebodzinie otrzymał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Oddział w ramach umowy z NFZ zacznie przyjmować pacjentów od 9 października 2017 roku.

O konieczności utworzenia takiego oddziału w północnej części województwa lubuskiego mówiło się od kilku lat, głównie z powodu rosnącej liczby chorych z rozpoznaniem udaru mózgu, dla których często brakowało miejsc w innych placówkach.

W województwie lubuskim liczba hospitalizacji z powodu udaru niedokrwiennego mózgu wyniosła 243,6 na 100 tysięcy mieszkańców i była to 3 najwyższa wartość wśród wszystkich województw w kraju. Dlatego szpital rozpoczął poszukiwania kadry medycznej, zakup wysokospecjalistycznego sprzętu oraz modernizację pomieszczeń, aby mógł wystartować w konkursie ofert ogłoszonym przez NFZ.

Na potrzeby oddziału zaadoptowano niewykorzystane pomieszczenia, które kiedyś były  dodatkowymi salami oddziału wewnętrznego. Pokoje dla pacjentów zostały zmodernizowane i wyposażone w nowe łóżka z materacami przeciwodleżynowymi i szafki przyłóżkowe, każda sala ma dostęp do sanitariatów.

Oddział liczy łącznie 28 łóżek, w tym łóżka neurologiczne, wczesnej rehabilitacji poudarowej i 5 stanowisk intensywnej opieki medycznej. Oddział wyposażony  został w nowy, wysokospecjalistyczny sprzęt, między innymi w kardiomonitory umożliwiające monitorowanie funkcji życiowych, dwa aparaty do badań USG, aparat EEG , Holter EKG i Holter RR oraz aparat EMG.

Szpital zapewnia także całodobową dostępność do diagnostyki laboratoryjnej oraz tomografii komputerowej. Łącznie na przygotowanie oddziału szpital przeznaczył około 1,7 mln zł. Szpital dysponuje też całodobowym lądowiskiem dla śmigłowców sanitarnych, które jest niezwykle ważne dla pacjentów z rozpoznanym udarem mózgu, gdzie czas dojazdu i rozpoczęcia leczenia jest bardzo istotny, często decydujący o jego dalszym rokowaniu.

Zespół, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, logopedzi oraz psycholodzy, będzie pracował pod kierunkiem dr n. med. Jana Pawła Mejnartowicza, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii.

Pacjenci leczeni na oddziale neurologii w Świebodzinie będą mieli zapewnioną całodobową opiekę lekarza anestezjologa, a także  lekarza internisty, kardiologa, konsultacje neurochirurga oraz chirurga naczyniowego.

Oddział neurologii z pododdziałem udarowym będzie prowadził  leczenie także innych schorzeń układu nerwowego, które będą wymagały hospitalizacji. W celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem przed i po hospitalizacji, szpital będzie starał się także o kontrakt na poradnię neurologiczną.