Jednolity tekst rozporządzenia o opiece paliatywnej

0
690

W Dzienniku Ustaw opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Rozporządzenie określa wykaz oraz warunki realizacji tych świadczeń.

Dokument zawiera także przepisy dotyczące poziomu finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego, oprócz przejazdu tymi środkami w razie konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, zachowania ciągłości leczenia lub przewiezienia pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu – do najbliższej placówki medycznej lub z powrotem.

Z rozporządzenia wynika, że przejazd taki pokrywany jest ze środków publicznych w 40 procentach, w przypadku określonych schorzeń, gdy pacjent wymaga pomocy w transporcie.

Załącznik do rozporządzenia określa wykaz nieuleczalnych postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wśród tych chorób nie ma stwardnienia rozsianego, które znalazło się w projekcie rozporządzenia przedstawionym w styczniu 2018 do konsultacji. Projekt ten zawierał również kartę kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych, której celem miało być usystematyzowanie i uporządkowanie procesu kwalifikacji pacjentów do tych świadczeń, a także uwzględnienie w tym procesie ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta (w tym stopień sprawności i nasilenie objawów choroby), który obejmuje inne aspekty niż tylko rozpoznanie choroby podstawowej. W jednolitym tekście brak tej karty.

Drugi załącznik w jednolitym tekście rozporządzenia określa warunki realizacji świadczeń, w tym wymagania dotyczące personelu oraz sprzętu medycznego i pomocniczego, także świadczeń realizowanych w warunkach domowych i ambulatoryjnych, oraz perinatalnej opieki paliatywnej.