Jędrzejów: szpital ArtMedik zawiesił działalność oddziału

0
374

Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie, prowadzony przez spółkę ArtMedik, pod koniec grudnia 2017 roku zawiesił działalność oddziału pediatrycznego. Kilka dni wcześniej wstrzymano przyjęcia na ten oddział.

Przyczyną decyzji był fakt, że nie można było zapewnić pacjentom odpowiedniej opieki medycznej z powodu braku lekarzy. Prawo zabrania zatrudnienia lekarzy na etacie i jednocześnie tych samych jednostkach na umowę o dzieło, a szpitala nie stać na opłacanie dodatkowych lekarzy.

Oddział posiada 30 łóżek, rocznie przyjmował około 700 pacjentów. Pracuje tu trzech lekarzy na etacie, trzech lekarzy dyżurujących i 12 pielęgniarek.

Przeciwko decyzji o zawieszeniu działalności oddziału protestowali mieszkańcy powiatu, którzy skierowali petycję w tej sprawie do starosty, przypominając, że samorząd prywatyzując szpital, zapewniał, że oddział nie będzie likwidowany oraz że będzie się rozwijał.

Cały szpital w Jędrzejowie ma około 200 łóżek na dziewięciu oddziałach: ratunkowym, chirurgicznym, ginekologii i położnictwie, noworodkowym, pediatrycznym, wewnętrznym, ortopedycznym, anestezjologii i intensywnej terapii i w stacjonarnym hospicjum.

Artmedik prowadzi szpital w Jędrzejowie od 2008 roku. Od tego czasu liczba oddziałów zwiększyła się z 6 do 9, liczba poradni specjalistycznych – z 16 do 23, liczba pracowni diagnostycznych – z 6 do 9. Powstał także drugi blok operacyjny. ArtMedid od 2011 roku prowadzi też szpital miejski w Kielcach.

Problemy z dyżurami lekarskimi dotyczą szpitali w całej Polsce. Nasiliły się one od 1 stycznia 2018 roku, gdyż wielu lekarzy wypowiedziało umowy dotyczące klauzuli opt-out, a wypowiedzenia weszły w życie po nowym roku.

Dwa szpitale w województwie opolskim – w Kluczborku i w Oleśnie zawiesiły działalność oddziałów wewnętrznych. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu klauzulę opt-out wypowiedzieli wszyscy lekarze (około 350). Dyrektor tej placówki profesor Wojciech Witkiewicz podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania urlopów wypoczynkowych lekarzy oraz wyjazdów na konferencje czy szkolenia.

Lekarzy szuka wiele placówek wojewódzkich i powiatowych. Braki lekarzy dotyczą zarówno szpitali publicznych jak i prywatnych.

Przewidując te problemy Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekty rozporządzeń, które będą pozwalały na łączenie dyżurów na różnych oddziałach oraz łączenie pracy w poradni z dyżurem na oddziale. Na razie projekty są w trakcie prac legislacyjnych.