Karków: szpital Ujastek wprowadza rozwiązania telemedyczne

0
307


Szpital Ujastek z Krakowa wprowadził zdalną opiekę położniczą nad kobietami w ciąży. Pacjentki placówki mogą wykonywać nieinwazyjne badanie KTG w domu, a pomiar jest przesyłany zdalnie do oceny przez lekarza ginekologa lub położną.

Po diagnozie wynik jest przesyłany z powrotem na urządzenie w domu pacjentki. Badanie KTG pozwala na rejestrację czynności serca płodu oraz na detekcję (rejestrację) skurczów macicy. Dodatkowo urządzenie umożliwia zapisanie każdego ruchu dziecka, które poczuła matka, co ułatwia analizę pomiaru oraz posłuchanie bicia serca dziecka. System zwiększa poczucie bezpieczeństwa kobiety w ciąży. Usług jest przeznaczona dla kobiet od 36 tygodnia ciąży.

Usługa jest komercyjna. Koszt tygodniowego pakietu wynosi 149 zł.

Centrum Medyczne Ujastek zapewnia kompleksową opiekę kobietom oczekującym potomstwa, od pierwszych chwil ciąży przez moment rozwiązania aż do opieki w okresie połogu oraz proponuje opiekę ambulatoryjną w pełnym zakresie. Działa tutaj 27 poradni specjalistycznych, rehabilitacja z basenem, stomatologia, pracownia RTG z rezonansem magnetycznym.

Szpital Ujastek prowadzi trzy komplementarne oddziały – oddział ginekologii i patologii ciąży, oddział położniczo-ginekologiczny oraz oddział neonatologiczny, zapewniając bezpieczeństwo i dostęp do holistycznej opieki zarówno mamie jak i dziecku. Spośród wielu małopolskich szpitali, Ujastek wyróżnia najwyższy, III stopień referencyjności oddziału neonatologicznego, oznaczający wysokie kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami patologii noworodka.