Katowice: szpital geriatryczny EMC otwiera dom opieki

0
404

Od 1 lutego 2018 roku przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach rozpoczyna działalność dom opieki. Placówka będzie oferować całodobową opiekę nad osobami starszymi, w ofercie będą pobyty długoterminowe (miesięczne) oraz krótkoterminowe (dobowe).

Dom opieki będzie oferował świadczenia komercyjne. W ramach pobytów oferowane będzie zakwaterowanie w pokoju 1- lub 2-osobowym, a także aktywizacja i realizacja planu terapeutycznego i rehabilitacyjnego zgodnie z potrzebami pacjenta.

Dostępne będą także dodatkowe usługi, takie jak ocena zdrowia pacjenta, badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz pakiety rehabilitacyjne.

Ośrodek będzie prowadzony przez pielęgniarkę geriatryczną, a opiekę nad pacjentami będzie sprawował zespół opiekunów medycznych w trybie 24h/7dni. Całodobowo interwencyjnie nad domem będzie sprawował nadzór zespół lekarski.

Szpital w Katowicach to pierwszy specjalistyczny szpital geriatryczny w Polsce. Prowadzi oddziały geriatryczne – finansowany w ramach NFZ oraz komercyjny, a także poradnie, między innymi dietetyczną, geriatryczną,  kardiologiczną, neurologiczną, okulistyczną oraz medycyny pracy.

W 2015 roku placówka powołała do życia Centrum Badawczo – Rozwojowe, zintegrowane z Centrum Profilaktyki Starzenia. Szpital współpracuje także z ośrodkami akademickimi i szkołami przygotowującymi do pracy z osobami starszymi. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych badaniach gerontologicznych oraz w badaniu biochemicznych czynników długowieczności.

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II należy do Grupy EMC Szpitale, która prowadzi 10 Szpitali i 26 przychodni na terenie całego kraju.