Konferencja: Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań

0
347


12 września 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca najlepszych rozwiązań w zakresie bezpiecznej i komfortowej obsługi pacjenta. Podczas spotkania mowa będzie także o nowościach dotyczących rozwiązań finansowych, mobilnych oraz informacyjnych.

Podczas konferencji głos zabiorą: Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Roman Radomski, prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej, Krzysztof Suszek, przewodniczący Rady Fundacji „Misja Medyczna”, Maciej Łokaj, radca prawny oraz dr inż. Kajetan Wojsyk, zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Proponowany zakres tematyczny dotyczy wsparcia technologicznego – optymalizacji i bezpieczeństwa, elektronicznej dokumentacji medycznej, obiegu dokumentów, zarządzania procesami biznesowymi, Business Intelligence, rozwiązań analitycznych i raportujących, Data Center, serwerowni, wirtualizacji, cloud computingu, zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, ERP – narzędzi zintegrowanych, takich jak obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów, a także nowych kanałów informacji i automatyzacji komunikacji z pacjentem, mobilnych rozwiązań dedykowanych, integracji systemów, bezpieczeństwa energetycznego  a także nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań finansowych dla placówek leczniczych.

Do bezpłatnego udziału w konferencji organizatorzy zapraszają kadrę menedżerską placówek ochrony zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii, doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień, przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej, osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i  sprzętu IT, dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych i kopii zapasowych, osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych, kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego, kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej, ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg, szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych.


Rejestracja na konferencję możliwa jest przez stronę www.successpoint.pl