Kraków: oddział Szpitala Bonifratrów po modernizacji

0
374

Pod koniec października 2017 roku do użytku po modernizacji został oddany oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów im. Jana Grandego w Krakowie. Pomieszczenia przeszły kompleksową modernizację, powstały bezpieczne wnętrza, jasne sale chorych z łazienkami, wyposażone w systemy przywołania.

Nowo wyremontowany oddział posiada 26 łóżek w tym 4 intensywnego nadzoru, składa się z 10 sal chorych z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi wyposażonymi w natryski, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, sali intensywnego nadzoru, izolatki ze śluzą sanitarną oraz zaplecza socjalnego.

Szpital Bonifratrów w Krakowie jest interdyscyplinarnym ośrodkiem, zajmującym się leczeniem zachowawczym i operacyjnym, udzielaniem porad ambulatoryjnych oraz diagnostyką.

Prowadzi oddziały: chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddział diagnostyczno-leczniczy. W placówce działają także poradnie: lekarza rodzinnego i specjalistyczne (między innymi ziołolecznictwa), pracownie diagnostyczne oraz dział rehabilitacji.

Usługi realizuje zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, apteki, sklepy zielarskie oraz domy opieki. W Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych, których tradycje sięgają XVII wieku.