Kraków: Szpital Bonifratrów oferuje zniżki dla rodzin

0
603

Szpital Zakonu Bonifratrów z Krakowa od lutego 2018 roku honoruje Krakowską Kartę Rodzinną 3 +. Posiadaczom Karty przysługuje 10 procent zniżki na usługi odpłatne – konsultacje lekarskie w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich.

Kart 3+ to elementem polityki prorodzinnej Miasta Krakowa mającej na celu wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych. Jest to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień stworzony przez Gminę Miejską Kraków oraz zaangażowanych partnerów, przystępujących do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie w Szpitalu Bonifratrów oferują komercyjne konsultacje w ponad 20-tu specjalnościach, między innymi w zakresie chirurgii tarczycy, endokrynologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, pulmonologii, hematologii, dermatologii, diabetologii czy psychologii.

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi oddziały: diagnostyczno-leczniczy, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. W placówce działają poradnie lekarza rodzinnego i specjalistyczne (między innymi ziołolecznictwa), pracownie diagnostyczne oraz dział rehabilitacji.

Usługi szpitala są oferowane zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, apteki, sklepy zielarskie oraz domy opieki.