Lase-Med: połączenie ze spółką One More Level

0
332

Spółka Laser-Med. S.A. poinformowała o podpisaniu ze spółka One More Level S.A. planu połączenia obu podmiotów. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie spółki One More Level przez Laser Med.

Przeniesienie całego majątku One More Lever na Laser Med nastąpi w zamian za nowo emitowane akcje z połączenia, które Laser-Med wyda akcjonariuszom One More Level.

Na skutek połączenia spółek kapitał zakładowy Laser Med zostanie podwyższony z kwoty 551.644 zł  do kwoty 5.351.644,00 zł w drodze emisji 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.

One More Level prowadzi działalność w branży gier komputerowych. Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie tę działalność kontynuował. Ze względu na realizacje kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się powstania grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej.

One More Level S.A. to studio game developerskie, założone w lipcu 2014 roku, będące wydawcą takich gier jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings, Race to Mars. Jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. One More Level S.A. opracowuje obecnie nowy projekt, będący największym tytułem w historii spółki, który ukaże się na przełomie 2017/2018 r. nakładem jednego z największych światowych wydawców na platformy PC i konsole (PS4, Xbox One).

One More Level S.A. planuje w roku 2017 wystąpić o dofinansowanie z NCBiR (Program GameINN) na rozwój innowacyjnych technologii związanych z nową produkcją.

Laser-Med S.A. prowadzi w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej placówkę oferującą usługi w zakresie odmładzania skóry, zaawansowane technologicznie metody odchudzania i modelowania sylwetki oraz zabiegi laseroterapii.

W kwietniu 2017 roku zarząd spółki zatwierdził nowe kierunki jej rozwoju i podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w podmioty z branży gier komputerowych oraz mobilnych.