Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Laser Med przejmuje spółkę z branży gier komputerowych

2017-07-14

Spółka Laser-Med. S.A. poinformowała o podpisaniu 10 lipca 2017 roku wraz z zarządem spółki One More Level S.A. z Krakowa term sheet, w którym oba podmioty oświadczyły, że ich zamiarem jest połączenie poprzez przejęcie spółki One More Level przez Laser Med.

Celem realizacji transakcji Laser Med wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania planu połączenia w ilości ustalonej w wyniku określenia wartości spółek i ustalenia parytetu wymiany akcji.

Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia transakcji połączenia do 31 października 2017 roku.

One More Level prowadzi działalność w branży gier komputerowych. Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie tę działalność kontynuował. Ze względu na realizacje kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się powstania grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej.

Laser-Med S.A. oraz One More Level S.A. podejmą współpracę na polu wymiany doświadczeń w zakresie planowania sprzedaży oraz budżetowania projektów, w zakresie prowadzenia projektów i zarządzania ryzykiem projektowym, w obszarze pozyskiwania finansowania, z zakresu projektowania gier i aktualnych technologii (silniki gier), odnośnie segmentów rynku branży gier, omówienia procedur certyfikacji na poszczególnych platformach: PC, Microsoft, Sony.

One More Level S.A. to studio game developerskie, założone w lipcu 2014 roku, będące wydawcą takich gier jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings, Race to Mars. Jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. One More Level S.A. opracowuje obecnie nowy projekt, będący największym tytułem w historii spółki, który ukaże się na przełomie 2017/2018 r. nakładem jednego z największych światowych wydawców na platformy PC i konsole (PS4, Xbox One).

One More Level S.A. planuje w roku 2017 wystąpić o dofinansowanie z NCBiR (Program GameINN) na rozwój innowacyjnych technologii związanych z nową produkcją.

Laser-Med S.A. prowadzi w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej placówkę oferującą usługi w zakresie odmładzania skóry, zaawansowane technologicznie metody odchudzania i modelowania sylwetki oraz zabiegi laseroterapii.

W kwietniu 2017 roku zarząd spółki zatwierdził nowe kierunki jej rozwoju i podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w podmioty z branży gier komputerowych oraz mobilnych.
 

Komentarz

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »

Tomasz Wachnicki: ważne są standardy opieki długoterminowej

Moje zaangażowanie w prace związku postrzegam jako szansę na zwrócenie uwagi na wielkie znaczenie, jakim jest dobrze zorganizowana długoterminowa opieka nad pacjentami, w szczególności domowa – mówi Tomasz Wachnicki, nowy członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, członek zarządu Air Liquid Polska. 

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »