Lublin: Żagiel Med realizuje program profilaktyczny

0
297


Żagiel Med realizuje finansowany przez NFZ program profilaktyczny dotyczący zapobiegania rakowi szyjki macicy. Program jest realizowany w dwóch przychodniach Żagiel Med: przy ulicy Onyksowej 12 oraz przy ulicy Zana 32A.

Program przeznaczony dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które złożyły deklarację i są objęte opieką przez położną środowiskowo – rodzinną w Żagiel Med.

Badania są przeprowadzane raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) –  co 12 miesięcy.

Żagiel Med prowadzi szpital, zlokalizowany przy ulicy Tetmajera 21 w Lublinie, którego główną działalnością jest realizacja procedur zabiegowych z zakresu: ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej a także  laryngologii dla dorosłych i dzieci. Pracownia diagnostyki obrazowej  placówki wyposażona jest w aparat do diagnostyki ultrasonograficznej (ogólnej i dopplerowskiej), urządzenie do radiografii cyfrowej oraz rezonans magnetyczny, dedykowany ortopedii i reumatologii.

Poza tym Żagiel Med prowadzi w Lublinie przychodnie: przyszpitalną przy ulicy Tetmajera, oraz przy ulicach – Onyksowej 12 oraz Zana 32 A, gdzie działają jednostki ambulatoryjne.

Placówki Żagiel Med oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, medycynę pracy i usługi szpitalne. Oprócz usług poradni POZ pozostałe usługi placówek są komercyjne. Spółka Żagiel Med należy do Lubelskiej Grupy Kapitałowej CRH Żagiel.