Lux Med  będzie leczyć zęby w dentobusie

0
524

Lux Med podpisał umowę z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację na terenie województwa świadczeń stomatologicznych w dentobusie. 15 czerwca 2018 roku nastąpi przekazanie dentobusu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Dentobusy zostały zakupione przez Ministerstwo Zdrowia, po jednym dla każdego województwa. Środki na ten celu pochodziły z budżetu państwa w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym między innymi  specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi.

Udzielane są w nim świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne zawarte w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Dentobus zapewnia opiekę stomatologiczną dla dzieci przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w których nie ma gabinetu stomatologicznego ani w szkole, ani w najbliższej okolicy.

Finansowanie działalności dentobusów składa się z miesięcznego ryczałtu, który obejmuje koszty ubezpieczenia pojazdu, eksploatacji, zatrudnienia kierowcy oraz paliwa, wynoszą one od 7 do 7,5 tys. zł, w zależności od województwa. Pozostałe koszty dotyczą świadczeń.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 1 900 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich.

Lux Med oferuje także pełną ofertę świadczeń w zakresie stomatologii. W ramach Grupy działa sieć placówek stomatologicznych Eurodental. Świadczenie te oferowane są także w placówkach działających pod marką Profemed.