Lux Med ze Złotym Godłem Konsumenckiego Lidera Jakości 2017

0
358

W tegorocznej, szóstej edycji badania „Konsumencki Lider Jakości” Lux Med znalazł się na pierwszej pozycji zestawienia w kategorii „Usługi medyczne”. Ankietowani kojarzyli markę Lux Med MED z miłą, profesjonalną obsługą, dobrymi specjalistami, szeroką ofertą, dostępnością i krótkimi terminami oczekiwania na wizytę.

Konsumencki Lider Jakości 2017 to ogólnopolski program prowadzony przez redakcję Strefy Gospodarki, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jego celem jest wyłonienie najlepszych w opinii konsumentów marek i firm działających na polskim rynku. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1056 respondentów.

Grupa Lux Med jest największą w Polsce prywatną siecią medyczną, działającą w zintegrowanym modelu skoordynowanej opieki zdrowotnej.

– Chcemy, żeby nasi pacjenci czuli, że są otoczeni opieką dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Priorytetem jest więc dla nas ich bezpieczeństwo, jakość procedur medycznych oraz budowanie bliskiej relacji pacjenta z personelem. Na zaufanie naszych pacjentów pracujemy już od 25 lat – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową.

Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się 1 800 000 pacjentów do których dyspozycji jest blisko 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych ambulatoryjnych centrów medycznych, 7 szpitali, 31 placówek diagnostycznych, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny i około 1600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia około 6300 lekarzy i 3800 wspierającego personelu medycznego.