Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Medicalgorithmics: wzrost przychodów za trzy kwartały 2017

2017-11-22

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku, zakończonych 30 września 2017 roku, Grupa Kapitałowa Medicalgorithmics osiągnęła przychody w wysokości 152.844 tys. zł, co oznacza wzrost o 64 procent w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

W tym czasie liczba złożonych przez Medi-Lynx wniosków o płatność od ubezpieczycieli za usługi wykonane przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA wyniosła 70.221, co stanowi wzrost o 63 procent w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

Wzrost przychodów oraz liczby wniosków jest w głównej mierze spowodowany objęciem konsolidacją wyników finansowych Medi-Lynx za cały badany okres oraz istotnym wzrostem skali działalności tej spółki po przejęciu klientów AMI.

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku całość przychodów Grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na którą składały się przychody ze sprzedaży usług wynoszące 152.386 tys. zł (90.282 tys. zł w analogicznym okresie 2016 roku) stanowiące 99,7 procenta całości przychodów (96,9 procenta w 2016 roku) oraz przychody ze sprzedaży urządzeń w kwocie 458 tys. zł (2.932 tys. zł w analogicznym okresie 2016 roku).

Niższy niż w 2016 roku udział sprzedaży urządzeń w całości przychodów wynika głównie z wyłączenia na etapie konsolidacji sprzedaży urządzeń do Medi-Lynx.

Natomiast od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku przychody Grupy wyniosły 50.302 tys. zł, co stanowi spadek o 18 procent (10.794 tys. zł) w stosunku do II kwartału 2017 roku.

Zmniejszenie tych przychodów było powiązane ze spadkiem liczby badań wykonywanych przez Medi-Lynx w miesiącach wakacyjnych, o charakterze sezonowym.

Dodatkowo, wpływ na mniejszą liczbę badań miały huragany i powodzie, które nawiedziły południowo-wschodnie stany na przełomie sierpnia i września 2017. Kolejnym czynnikiem wpływającym na przychody wypracowane w III kwartale 2017 roku był też  niższy niż w II kwartale średni kurs USD używany do konsolidacji wyników, który przełożył się na spadek przychodów o 2.291 tys. zł.

Medicalgorithmics działa od 2005 roku. Spółka jest producentem systemu PocketECG, służącego do zdalnego monitorowania pracy serca. Blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego, które na bazie systemu PocketECG świadczą usługi diagnostyki kardiologicznej.

Spółka sprzedaje abonamenty na wykorzystanie systemu PocketECG i infrastruktury IT do diagnostyki arytmii, a także usługi przetwarzania i analizy danych w sektorze telemedycznym oraz usługi programistyczne.

Spółka prowadzi także prace rozwojowe, uczestnicząc w projekcie eHealth Monitor realizowanym przez konsorcjum, w którym uczestniczą firmy i jednostki badawcze z państw Unii Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie platformy, dzięki której pacjenci i lekarze będą mogli korzystać ze spersonalizowanych usług medycznych. Spółka prowadzi także inne projekty dotyczące urządzenia do telerehabilitacji kardiologicznej, oprogramowana do szpitalnych sieci informatycznych w USA oraz urządzeń i systemu do zdalnego i natychmiastowego opisu EKG.
 

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »