Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Ministerstwo Zdrowia: będą zmiany w pakiecie onkologicznym

2015-04-17

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział zmiany w pakiecie onkologicznym, wśród nich między innymi zwiększenie finansowania ryczałtowego o 20 procent w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jeśli pacjent zostanie zdiagnozowany w ciągu 7 tygodni.

Poza tym wśród zapowiadanych przez Ministerstwo zmian znalazło się zorganizowanie konkursów uzupełniających, aby dopuścić do udziału w pakiecie nowych świadczeniodawców, włączenie do pakietu niektórych nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze oraz niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego, stworzenie nowych pakietów diagnostycznych, uelastycznienie działania konsylium, rozszerzenie listy świadczeń szpitalnych rozliczanych bez limitu (dotyczących na przykład radioterapii paliatywnej) oraz usprawnienie systemu informatycznego dotyczącego kart diagnostyki i leczenia onkologicznego, polegające na przykład na umożliwieniu dokonywania wpisu w ciągu 3 dni.

Według danych na 14 kwietnia 2015 obecnie szybką ścieżkę onkologiczną realizuje 6,2 tysiąca przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (wszystkie podmioty, które się zdeklarowały) oraz 2,3 tysiąca przychodni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli 92 procent placówek, które weszły do pakietu onkologicznego (przy czym większość z nich albo nie zajmowała się leczeniem pacjentów onkologicznych, albo przeznaczała na ich leczenie mniej niż 1 procent kontraktu).

Pakiet jest także realizowany w 487 szpitalach, wśród których są wszystkie centra onkologii. Stanowią one 96 procent placówek, które weszły do pakietu onkologicznego (przy czym większość z nich albo nie zajmowała się leczeniem pacjentów onkologicznych, albo przeznaczała na ich leczenie mniej niż 5 procent kontraktu).

Do 15 kwietnia 2015 roku karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) otrzymało 94 849 pacjentów.

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »