Neuca: wzrost przychodów po trzech kwartałach 2017 roku

0
298

Neuca odnotowała po trzech kwartałach 2017 roku wzrost przychodów o 7 procent do 5,59 miliarda złotych. Neuca stale inwestuje w obszar biznesów pacjenckich. Na koniec września 2017 roku sieć przychodni Świat Zdrowia liczyła 63 placówki obejmujące opieką 144 tysiące pacjentów.

Spółka w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 roku  wypracowała 68,5 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 19 procent mniej niż w analogicznym okresie roku 2016. Na spadek zysku wpłynęły zmiany strategii rynkowych przyjętych przez producentów, będące wynikiem ich konsolidacji oraz nowe otoczenie prawne.

Po dziewięciu miesiącach roku 2017 Grupa zrealizowała 69 procent planu finansowego, zakładającego 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych.

W segmencie produktów własnych Neuca osiągnęła 21,2 mln zł zysku netto w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku czyli o 10 procent więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Sprzedaż produktów własnych do aptek wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach o 12 procent – do prawie 89 mln złotych.

Grupa wzmocniła swoją pozycję rynkową osiągając prawie 29 procent udziałów w branży hurtu aptecznego wobec 28 procent w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku.

Neuca prowadziła też intensywne prace związane z segmentem badań klinicznych, szczególnie w obszarze innowacyjnych leków.  

Podstawowa działalność Grupy Neuca to hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Grupa obejmuje ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników.

Od 2014 roku Neuca  za pomocą przejęć tworzy grupę przychodni. W tym celu powołana została spółka Neuca Med.

Neuca zainwestowała także w badania kliniczne poprzez zakup spółek: Clinport, BioScience i Medica ProFamilia. Ma też udziały w spółce Mediporta, zajmującej się rozwojem i dostarczaniem oprogramowania i usług dla placówek medycznych, oraz jest właścicielem spółki Ortopedio.pl, która zajmuje się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Pod koniec roku 2016 Neuca Med nabyła 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska S.A., która specjalizuje się w usługach telekardiologicznych.