Nowe standardy kwalifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy

0
470

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej poinformował o nowych standardach dotyczących uznania zabiegu usunięcia zaćmy za świadczenie, za które przysługuje zwrot kosztów. Kryteria kwalifikacji do zabiegu zostały określone przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne.

Standardy te muszą spełniać pacjenci, którzy chcą uzyskać zwrot kosztów za świadczenie wykonane za granicą. Dotychczas NFZ zwracał koszty takich zabiegów, niezależnie od stanu pacjenta. Będą one także obowiązywały w Polsce, dlatego mogą przyczynić się do skrócenia kolejek oczekujących na zabieg.

Ze standardów wynika, że zabieg usunięcia zaćmy jest wskazany, gdy upośledzenie wzroku istotnie wpływa na możliwości wykonywania czynności życia codziennego lub zawodowego, a satysfakcjonująca poprawa widzenia nie może być osiągnięta za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych.

Na listę oczekujących na zabieg zaćmy pacjent zostaje wpisany po wizycie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez lekarza specjalistę okulistę z ośrodka prowadzącego listę, w którym pacjent ma być operowany. Wizyta kwalifikacyjna odbywa się w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia się pacjenta do tego ośrodka.

Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest stwierdzenie zmętnienia soczewki w badaniu przy użyciu biomikroskopu po rozszerzeniu źrenicy. Nie można kwalifikować do zabiegu pacjentów z ostrością wzroku lepszą niż 0.6 do dali (z najlepszą korekcją), z wyjątkiem przypadków  przedstawionych niżej, które należy traktować jako pilne (jeżeli istnieje konieczność udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia). Do tych przypadków należy zaćma stanowiąca przeszkodę w diagnostyce i leczeniu innych schorzeń oka, jaskra zamkniętego kąta lub w wąski kąt przesączania zagrażający wystąpieniem jaskry, różnowzroczność w wyniku operacji pierwszego oka przekraczająca 3,0 D. Wyjątek dotyczy także osób wykonujących zawód kierowcy, osób z udokumentowanym upośledzeniem umysłowym oraz z chorobami psychicznymi.