Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Nowe wzory oświadczeń o prawie do opieki zdrowotnej

2015-04-12

10 kwietnia 2015 roku weszły w życie nowe wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej przysługującym pacjentom. Określa je rozporządzenie ministra zdrowia z 10 marca 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 438).

Nowe wzory oświadczeń uwzględniają nową, dodatkową podstawę prawą do świadczeń dla osób, które uzyskały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650, z późn. zm.), a nie posiadają prawa do świadczeń z tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Do dotychczasowej listy dokumentów potwierdzających tożsamość dodano dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą potwierdzić tożsamość tych osób.

Nowe wzory oświadczeń zawierają informacje, że oświadczenie może był wypełnianie ręcznie, maszynowo lub na komputerze oraz że dane adresowe świadczeniodawcy i numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą być naniesione na oświadczenie nie tylko w postaci pieczątki, lecz także nadruku.

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o świadczeniach złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej to jeden ze sposobów, w który pacjent może potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak dotychczas obowiązują dwa wzory oświadczeń – składanych odrębne:
• we własnym imieniu (jest to załącznik nr 1 do rozporządzenia),
• przez przedstawiciela ustawowego (albo opiekuna prawnego lub faktycznego) – w przypadku pacjentów małoletnich lub innych, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 2).

Do 10 października 2015 roku oświadczenia mogą być składane według poprzednich wzorów. Nowy wzór musi być zastosowany wtedy, gdy oświadczenie będzie składać osoba, która uzyskała status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650, z późn. zm.).

 

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »