Nowy skład zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

0
675

Pracodawcy Medycyny Prywatnej zmienili skład zarządu organizacji. Nowymi członkami zarządu zostali: Iwona Pokwicka, wiceprezes Medicovera, oraz Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska.

W skład zarządu wchodzą także: Adam Rozwadowski, prezes Enel-Med., pełniący funkcję wiceprezesa organizacji, a także Ryszard Szcząchor, właściciel Centrum Medycznego Aldemed z Zielonej Góry, Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka, oraz Tomasz Wachnicki, członek zarządu Air Liquide Polska.

Funkcję prezesa zarządu pełni Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med.

W ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej działają także forma tematyczne, będące eksperckimi platformami wymiany doświadczeń i informacji – Forum Równego Traktowania, Forum IT,  Forum Telemedycyny, Forum Ubezpieczeń Zdrowotnych, Forum Pielęgniarek i Położnych, Forum Rehabilitacji, Forum Diagnostyki Obrazowej oraz Forum Medycyny Laboratoryjnej.

Jako reprezentant świadczeniodawców prywatnych w rządowo-parlamentarnym dialogu społecznym, Pracodawcy MP biorą czynny udział w procesie legislacji, podkreślając znaczenie i rolę prywatnego sektora w ochronie zdrowia i stojąc na straży równego dostępu do finansowania publicznego oraz równego traktowania prywatnych i publicznych podmiotów.

Przedstawiciele Pracodawców MP uczestniczą w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP oraz kluczowych dla legislacji zespołów konsultacyjnych.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są częścią działających od 1989 roku Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujących 10 tysięcy firm, zatrudniających około 5 milionów pracowników.