Opłaty Członkowskie

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia –
Medycyna Prywatna 
z dnia 05 lipca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej

Zgromadzenie Ogólne, działając na podstawie § 18 ust. 7 statutu Związku, uchwala co następuje:

  1. miesięczne składki członkowskie, są pobierane w następującej wysokości:

1) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym nie przekroczył 5.000.000,- zł – 150,00 zł;

2) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 5.000.000,- zł, ale nie przekroczył 10.000.000,- zł – 450,00 zł;

3) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 10.000.000,- zł, ale nie przekroczył 20.000.000,- zł – 750,00 zł;

4) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 20.000.000,- zł, ale nie przekroczył 40.000.000,- zł – 1.500,00 zł;

5) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 40.000.000,- zł – 3.000,00 zł;

  1. Obniżenie oraz podwyższenie zadeklarowanej składki – czasowe lub stałe, odbywa się na wniosek członka oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd;
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a nowe składki obowiązują od 01 sierpnia 2011 roku.