Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Opłaty członkowskie

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia –
Medycyna Prywatna 
z dnia 05 lipca 2011r. 
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej

Zgromadzenie Ogólne, działając na podstawie § 18 ust. 7 statutu Związku, uchwala co następuje:

1. miesięczne składki członkowskie, są pobierane w następującej wysokości:

1) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym nie przekroczył 5.000.000,- zł – 150,00 zł;

2) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 5.000.000,- zł, ale nie przekroczył 10.000.000,- zł – 450,00 zł;

3) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 10.000.000,- zł, ale nie przekroczył 20.000.000,- zł – 750,00 zł;

4) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 20.000.000,- zł, ale nie przekroczył 40.000.000,- zł – 1.500,00 zł;

5) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 40.000.000,- zł – 3.000,00 zł;

2. Obniżenie oraz podwyższenie zadeklarowanej składki - czasowe lub stałe, odbywa się na wniosek członka oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd;

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a nowe składki obowiązują od 01 sierpnia 2011 roku.

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »