Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Poddębice: rehabilitacja kardiologiczna w NZOZ Moż-Med

2017-12-05

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Moż-Med z Poddębic (województwo łódzkie) realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczący rehabilitacji kardiologicznej.

W ramach projektu placówka oferuje bezpłatną rehabilitację kardiologiczną pacjentom w wieku aktywności zawodowej, szczególnie powyżej 50. roku życia. Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Pacjenci realizują 8 sesji psychoedukacyjnych, w formie warsztatów z prezentacją i materiałami dla uczestników, prowadzonych przez dietetyka, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, lekarza lub psychologa, 8 sesji aktywności fizycznej, prowadzonych przez fizjoterapeutę we współpracy z lekarzem, 2 indywidualne konsultacje z psychologiem, których celem jest zwiększenie motywacji, redukcja lęku lub wczesne wykrycie ewentualnych objawów depresji często towarzyszących chorobie a także indywidualne konsultacje z dietetykiem, w celu ustalenia indywidualnego planu żywienia.

Projekt realizowany jest od czerwca 2017 do kwietnia 2018 roku.

Moż-Med oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, świadczenia w zakresie rehabilitacji, pielęgniarską opiekę długoterminową. Prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej, również realizowany w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych.

Świadczenia oferowane przez placówkę są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt z Funduszem ma wartość ponad 3 mln zł i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Moż-Med zlokalizowany jest przy ulicy Miłej 27. Właścicielami placówki są (tworzący spółkę jawną): dr n. med. Michał Możdżan, specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii, balneologii i medycyny fizykalnej oraz dr n. farm. Marcin Możdżan, specjalista farmacji aptecznej, kierownik Zakładu Historii Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pod koniec listopada 2017 roku właściciele placówki zostali odznaczeni Srebrnym Krzyżem „Zasługi dla Związku Dzieci Wojny” przez Federację Kombatanckich Związków Dzieci Ofiar Wojny RP jako dowód wdzięczności za opiekę i leczenie w ramach oddziału rehabilitacyjnego członków związku regionu łódzkiego.

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »