Polmed i CMP: usługi dla PGINiG

0
339

Polmed S.A. poinformował o zawarciu umowy z dwoma oddziałami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. dotyczącej świadczenia usług medycznych. Polmed jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także CMP, prowadzące sieć placówek w Warszawie i Piasecznie.

Pierwsza z umów została zawarta z  Centralą Spółki PGNiG, maksymalna wartość zobowiązań PGNiG wynosi 1.713.360 zł, a szacunkowa łączna wartość – około 2.056.000 zł. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Druga umowa została zawarta z Oddziałem Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie. Maksymalna wartość zobowiązań PGNiG wynosi 962.523 zł, a szacunkowa łączna wartość – około 1.155.000 zł. Umowa została  zawarta na okres od 1 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Przedmiotem umów jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PGNiG oraz usług z zakresu medycyny pracy, a także kierowanie pracowników PGNiG na wczasy profilaktyczno-lecznicze. Ponadto umowy określają także ofertę dotyczącą abonamentów na usługi medyczne dla członków rodzin pracowników PGNiG oraz abonamentów na usługi stomatologiczne dla pracowników PGNiG i członków ich rodzin.

Centrum Medyczne CMP to wieloprofilowa sieć przychodni posiadających jedną placówkę w Piasecznie i sześć w Warszawie. Placówki te oferują sługi zarówno z zakresu podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej, a także medycyny pracy, diagnostyki, rehabilitacji, stomatologii oraz badań laboratoryjnych. Organizują także szkołę rodzenia oraz kursy pierwszej pomocy.

Polmed S.A. prowadzi 21 placówek zlokalizowanych w 12 miejscowościach. Placówki Polmed świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.