Polska Federacja Szpitali pozytywnie ocenia kompleksową opiekę po zawale

0
305

Polska Federacja Szpitali wyraziła pozytywną opinię na temat projektu zarządzenia prezesa NFZ wprowadzającego kompleksową opiekę po zawale mięśnia sercowego. Federacja zaproponowała też kilka nowych rozwiązań dotyczących tych świadczeń.

Proponuje między innymi, aby podmiotem koordynującym kompleksową opiekę po zawale mógł być także szpital posiadający przyszpitalną poradnię internistyczną oraz konsorcja podmiotów leczniczych, które wspólnie spełniałyby odpowiednie wymagania. Federacja proponuje także, aby do świadczeń tych dopuścić szpitale, które prowadzą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w dziedzinie rehabilitacji, a nie tylko te posiadające oddział stacjonarny lub dzienny rehabilitacji kardiologicznej. 

Jedną z propozycji Federacji jest także dopuszczenie w Etapie IV – „ambulatoryjna opieka kardiologiczna” konsultacji internistycznych w ramach nowo tworzonych przyszpitalnych poradni chorób wewnętrznych. 

„W Etapie IV należałoby przewidzieć dodatkowo konsultacje dietetyka oraz udział pacjenta w programie zaprzestania palenia papierosów. Na te elementy, które są uznane za kosztowo-efektywne, powinny być przeznaczone dodatkowe środki finansowe w modelu fee-for-service” – podkreśla Federacja.

Federacja uważa też, że NFZ powinien zabezpieczyć 24-godzinną infolinię, która wspomagałaby pacjentów oraz świadczeniodawców w zakresie opieki skoordynowanej.  Proponuje także utworzenie ośrodka koordynowanej opieki przy każdym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, którego zadaniem byłoby wsparcie pacjentów oraz świadczeniodawców. 

Federacja postuluje także poprawę finansowania wszystkich świadczeń szpitalnych oraz rehabilitacyjnych związanych z realizacją programu KOS-zawał.

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania.  Federacja została założona w 2011 roku i dziś należy do niej ponad 210 szpitali z całego kraju, w tym także lokalne związki szpitali.

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali. PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa

PFSz reprezentuje polskie szpitale na forum krajowym, a także międzynarodowym.  Należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80 procent zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.