Postulujemy wprowadzenie zmian umożliwiających rozwój telemedycyny

0
326


Wielokrotnie wskazywaliśmy na fakt, że bariery w obowiązujących normach prawnych są głównym powodem braku rozwoju telemedycyny w Polsce – mówi wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

Pracodawcy RP podkreślali konieczność dokonania zmian w obowiązujących w tym zakresie przepisach między innymi przy okazji nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zwracaliśmy uwagę na sprzeczność zapisów art. 42 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ze świadczeniami wykonywanymi w formie telemedycyny.

W obliczu wchodzącego w życie od 1 stycznia 2015 roku pakietu onkologicznego i wynikającego z niego prawdopodobnego zwiększenia popytu na usługi diagnostyczne wydaje się, że umożliwienie wykonywania ich w formie telemedycyny pozwoliłoby lepiej wykorzystać zasoby kadrowe i sprzętowe.

W odpowiedzi na to Forum Diagnostyki Obrazowej Pracodawców Medycyny Prywatnej, zrzeszone w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało zestaw propozycji zmiany ustawy Prawo atomowe oraz szeregu rozporządzeń wykonawczych, które umożliwią szybki rozwój m.in. teleradiologii. Jesteśmy przekonani o tym, że wprowadzenie postulowanych przez nas zmian pozytywnie wpłynie na rynek diagnostyki i tym samym pomoże w sprawnej realizacji pakietu onkologicznego.

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP