Pracodawcy Medycyny Prywatnej utworzyli forum szpitalnictwa

0
357


W ramach organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej powstało forum szpitalnictwa. Celem działania forum jest promocja nowoczesnych i innowacyjnych organizacji prowadzących szpitale w różnych segmentach współpracy z płatnikiem publicznym, podmiotami prywatnymi i pacjentami.

– Działania, jakie chcemy podejmować, to  monitoring i opiniowanie legislacji związanej z funkcjonowaniem szpitali,  prowadzenie dialogu z płatnikami w celu wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w opiece nad pacjentami oraz promocja nowoczesnych i innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia szpitalnego – mówi Agnieszka Szpara, przewodnicząca forum, prezes spółki EMC Instytut Medyczny S.A, prowadzącej sieć szpitali.

Forum stawia sobie także za cel promocję prywatnych inwestycji w sektorze szpitalnym jako pomocy w kształtowaniu podaży w systemie publicznie finansowanych usług medycznych, promocję dobrych praktyk w zakresie jakości i organizacji świadczenia usług, efektywności procesów czy promocję kształcenia wysokospecjalistycznej kadry medycznej poprzez kreowanie współpracy z uczelniami i instytutami medycznymi. Jednym z celów jest także współpraca ze środowiskami pacjenckimi.

Zainteresowani działalnością w forum szpitalnictwa mogą się kontaktować z przewodniczącą pod adresem meilowym: agnieszka.szpara@gmail.com

Forum szpitalnictwa to jedenaste forum działające w ramach organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej. Pozostałe fora dotyczą ubezpieczeń zdrowotnych, równego traktowania, innowacji i jakości, IT, pielęgniarek i położnych, opieki długoterminowej, rehabilitacji, diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej oraz HR.

Szczegółowe informacje na temat forów znajdują się na stronie:
www.medycynaprywatna.pl