Program menadżerski „Zarządzanie ochroną zdrowia na poziomie samorządu” na Uczelni Łazarskiego

0
283

Systemowe zmiany zachodzące w polskim systemie ochrony zdrowia skutkują nową rolą jednostek samorządu terytorialnego w obszarze tworzenia map potrzeb zdrowotnych, realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego oraz  obowiązków organów właścicielskich.

W odpowiedzi na najnowsze regulacje prawne eksperci Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego przygotowali pierwszy w Polsce specjalistyczny program menedżerski „Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego” z możliwością kontynuacji nauki w programie „MBA w ochronie zdrowia”.

Program ten to doskonała okazja do pozyskania wiedzy i umiejętności kluczowych dla sukcesu w praktyce zawodowej. Przeznaczony jest dla osób zarządzających ochroną zdrowia w samorządach terytorialnych, dyrektorów szpitali, przedstawicieli władz samorządowych (marszałków, starostów, prezydentów, wójtów i radnych), koordynatorów lokalnych i regionalnych programów profilaktycznych i innych osób, pragnących rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie w zakresie ochrony zdrowia.

Zrozumienie uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i politycznych wymaga połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką funkcjonowania elementów systemu na poziomie regionalnym i lokalnym. Dlatego zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów, którzy w większości mają także za sobą doświadczenia praktyczne związane z pracą w strukturach samorządowych.

Program rozpoczyna się 21 lutego 2015 roku. Zajęcia realizowane będą w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie www.ckp.lazarski.pl