Projekt ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta

0
494

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta. Zmiany będą dotyczyły pięciu ustaw, między innymi ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia czy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Z projektu wynika, że pacjenci będą mieli dostęp do informacji o wystawionych receptach i udzielonych świadczeniach, do historii leczenia oraz elektronicznej dokumentacji medycznej. Za pomocą tego konta pacjent będzie mógł także złożyć oświadczenie dotyczące upoważnienia innych osób do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia.

IKP będzie połączone ze Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP) prowadzonym od 2013 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  ZIP zawiera prawie 1,5 mln kont pacjentów.

Konto Pacjenta najpierw będą mogli założyć pacjenci ze Skierniewic i Siedlec, gdzie od 1 maja 2018 roku – w ramach pilotażu – mają być w wybranych aptekach i placówkach ochrony zdrowia realizowane recepty elektroniczne.

W projekcie ustawy zawarte zostały także zasady określania minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów teleinformatycznych usługodawców oraz podmiotów prowadzających rejestry medyczne.

Wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności IKP zostanie pokryte ze środków przewidzianych na budowę i rozwój Platformy P1. Ewentualne koszty, które mogą powstać po stronie NFZ w związku z integracją IKP-ZIP zostaną pokryte z ze środków NFZ.

Termin zgłaszania uwag do projektu ustalono na 14 dni.