Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Projekty przepisów

Alert konsultacyjny

Pracodawcy RP otrzymali z Ministerstwa Zdrowia do konsultacji społecznych trzy projekty rozporządzeń, dotyczące ryczałtu dla szpitali w sieci, warunków umów z NFZ oraz kształcenia ratowników.

Więcej »

Alert konsultacyjny

Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekt ustawy dotyczący świadczeń zdrowotnych (projektu IOWiSZ) oraz trzy projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczące ratownictwa medycznego oraz środków na refundację.

Więcej »

PMP: uwagi dotyczące rozporządzenia w sprawie leczenia krwią

Forum medycyny laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej skierowało do Ministerstwa Zdrowi uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Więcej »

Alert konsultacyjny

W ostatnim okresie minister zdrowia i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierowali szereg aktów prawnych do konsultacji społecznych. Są wśród nich cztery rozporządzenia ministra dziesięć zarządzeń prezesa NFZ.

Więcej »

Alert konsultacyjny

Minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekty pięciu rozporządzeń dotyczących świadczeń gwarantowanych, kryteriów wyboru ofert oraz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe.

Więcej »

Alert konsultacyjny

Minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych trzy projekty rozporządzeń, których celem jest implementacja przepisów znowelizowanej ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej „sieć szpitali”.

Więcej »

Alert konsultacyjny

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował do konsultacji szereg zarządzeń, które umożliwią implementację sieci szpitali oraz programu „za życiem”. 

Więcej »

Alert konsultacyjny

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych dziesięć projektów rozporządzeń, które dotyczą między innymi ratowników medycznych, lekarzy i dentystów, badań psychiatrycznych i psychologicznych, świadczeń gwarantowanych oraz karty DiLO.

Więcej »

Alert konsultacyjny

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych dwa projekty rozporządzeń dotyczące kryteriów wyboru ofert oraz pozwolenia na działalność przywozową.

Więcej »

Alert konsultacyjny

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych sześć projektów rozporządzeń, które dotyczą wpisu do rejestru podmiotów, uzyskiwania tytułu specjalisty, dyspozytorów medycznych oraz świadczeń gwarantowanych.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »