Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Projekty przepisów

Alert konsultacyjny

Ministerstwo Zdrowia skierowało do Pracodawców RP w celu konsultacji społecznych projekty rozporządzeń dotyczące podziału środków na refundację, połączenia centrów krwiodawstwa i programów zdrowotnych a także projekty nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Więcej »

Alert konsultacyjny

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali do zaopiniowania projekt rozporządzenia  ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej »

Pracodawcy RP: projekt ustawy o zdrowiu publicznym nie jest idealny

Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 roku projekt ustawy o zdrowiu publicznym. To bardzo ważny dokument, na który całe środowisko związane w ochroną zdrowia czekało od ponad 20 lat. W ocenie Pracodawców RP projekt nie jest idealny. 

Więcej »

Alert konsultacyjny

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekty sześciu rozporządzeń dotyczących dokumentacji medycznych, wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, wykazu substancji czynnych w lekach, świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, substancji psychoaktywnych oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badan w sprawie tych substancji.

Więcej »

Alert konsultacyjny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało Pracodawcom RP projekt Strategicznego Raportu Społecznego 2015, którego celem jest uzupełnienie Krajowego Programu Reform o główne działania jakie Rząd podejmował w okresie lipiec 2014 – sierpień 2015. Jednym z obszarów tematycznych jest zdrowie i opieka długoterminowa.

Więcej »

Alert konsultacyjny

Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekty zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania umów w zakresie leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz programów lekowych.

Więcej »

Alert konsultacyjny

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przesłało Pracodawcom RP kryteria wyboru ofert w programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w osi IX – projekty dotyczące infrastruktury ratownictwa medycznego (wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego).

Więcej »

Pracodawcy RP postulują szybkie uchwalenie ustawy o zdrowiu publicznym

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zwrócili się do premier Ewy Kopacz z postulatem jak najszybszego skierowania do Parlamentu projektu ustawy o zdrowiu publicznym. W ocenie organizacji ustawa ta stanowi sztandarowy projekt dotyczący naprawy i uporządkowania systemu ochrony zdrowia.

Więcej »

Projekt ustawy o dialogu społecznym przyjęty przez rząd

9 czerwca 2015 roku rząd przyjął projekt ustawy o dialogu społecznym przygotowany i uzgodniony przez przedstawicieli organizacji pracodawców, związki zawodowe oraz resort pracy. Zgodnie z projektem Rada Dialogu Społecznego ma zastąpić Trójstronną Komisję.

Więcej »

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym i NPZ: pozostał niedosyt

Robert Mołdach,
Pracodawcy Medycyny Prywatnej


W projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, który został zaprezentowany 26 maja 2015 roku i skierowany do konsultacji, nie tylko nie wprowadzono postulowanych zmian wzmacniających kompetencje Pełnomocnika ds. Zdrowia Publicznego, ale jeszcze te uprawnienia ograniczono. Projekt broni nienaruszalności kompetencji i niezależności zaangażowanych ministerstw, a nie nadrzędnej wartości, jaką jest zdrowie publiczne.

Więcej »

Komentarz

Koszty opieki zdrowotnej będą rosły

Artur Białkowski, Wiceprezes Zarządu Medicover Polska

Dostęp do świadczeń szpitalnych i skrócenie kolejek – to tematy, które zdominowały  debatę publiczną w sektorze ochrony zdrowia w 2017 roku. Największą zmianę w tym zakresie przyniosła z pewnością tzw. ustawa o sieci szpitali. Jednak na realne efekty wprowadzenia przepisów będziemy musieli zaczekać. 

Więcej »

Wydatki na zdrowie to najlepsza inwestycja

Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med

Ostatnio stało się modne hasło, że wydatki na opiekę medyczną to jest najlepiej zrealizowana inwestycja. W skali mikro widać to od dawna w firmach, gdzie świadomi menadżerowie zapewniają pracownikom dodatkową opiekę medyczną w postaci systemu abonamentowego lub dodatkowych ubezpieczeń. 

Więcej »

Zmianie musi uleć perspektywa, z której patrzymy na służbę zdrowia

Szymon Jankowski, dyrektor kliniki Medi Raj z Gorzowa Wielkopolskiego

Protestujący lekarze twierdzą, że jeśli dołożymy środków do systemu ochrony zdrowia to poprawi się od razu sytuacja i pacjentów, i lekarzy. Nic bardziej mylnego. W obecnym modelu ochrony zdrowia możemy łożyć nawet 30 procent PKB na służbę zdrowia a i tak dla pacjenta nic się nie zmieni.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »