Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Przepisy obowiązujące

Prezydent podpisał ustawę o dekomercjalizacji szpitali

30 czerwca 2016 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działalności leczniczej, która między innymi wprowadza zakaz  zbywania większościowych akcji lub udziałów w spółkach prowadzących placówki lecznicze.

Więcej »

Ministerstwo Zdrowia opublikowało pierwsze mapy potrzeb zdrowotnych

31 grudnia 2015 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej pierwsze mapy potrzeb zdrowotnych. Dotyczą one dwóch zakresów działalności leczniczej - chorób onkologicznych i chorób kardiologicznych. Mamy mają wesprzeć decyzje zarządcze dotyczące tych grup chorób.

Więcej »

TK: lekarz może odmówić świadczenia bez wskazania innego podmiotu

Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 października 2015 roku, że niekonstytucyjny jest przepis nakazujący lekarzowi obowiązek wskazania innego lekarza lub szpitala w radzie odmowy świadczenia z powołaniem się na klauzulę sumienia. Wyrok został opublikowany 16 października 2015, z tym dniem zakwestionowane przepisy straciły moc.

Więcej »

Pracodawcy RP: wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zdestabilizuje sytuację finansową szpitali

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Polską Federacją Szpitali po raz kolejny wyrazili obawy o zgodność z prawem proponowanego mechanizmu wzrostu wynagradzania pielęgniarek i położnych. Obawy budzi też możliwość jego realizacji. Pracodawcy uważają, że będzie to zbyt dużym obciążeniem dla zarządzających placówkami. 

Więcej »

Prezydent RP podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego

Ustawę powołującą Radę Dialogu Społecznego, która zastąpi komisję trójstronną, podpisał w poniedziałek 3 sierpnia 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski. Przed podpisaniem ustawy podziękował - związkom zawodowym, pracodawcom i rządowi - za mądry i dobry kompromis. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Skład Rady powoła już nowy prezydent Andrzej Duda.

Więcej »

Świadczeniodawca musi wpisać pacjenta na listę oczekujących, nawet gdy kończy się umowa

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że świadczeniodawca ma obowiązek wpisania pacjenta na listę oczekujących na usługę medyczną nawet wówczas, gdy przewidywany termin realizacji świadczenia medycznego będzie wykraczał poza okres obowiązywania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Więcej »

NFZ: informacje dla świadczeniodawców wystawiających karty DiLO

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował opis interfejsu, strukturę komunikatów oraz definicje usług sieciowych umożliwiających wystawianie kart DiLO oraz obsługę kolejnych etapów w ramach tzw. Szybkiej Terapii Onkologicznej.

Więcej »

Ministerstwo Zdrowia: będą zmiany w pakiecie onkologicznym

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział zmiany w pakiecie onkologicznym, wśród nich między innymi zwiększenie finansowania ryczałtowego o 20 procent w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jeśli pacjent zostanie zdiagnozowany w ciągu 7 tygodni.

Więcej »

Nowe wzory oświadczeń o prawie do opieki zdrowotnej

10 kwietnia 2015 roku weszły w życie nowe wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej przysługującym pacjentom. Określa je rozporządzenie ministra zdrowia z 10 marca 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 438).

Więcej »

Od 1 kwietnia 2015 badania lekarskie wykonane u poprzedniego pracodawcy aktualne u nowego

1 kwietnia 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z  30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »