Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Przepisy obowiązujące

Ratownictwo medyczne wymaga ostrzejszej regulacji

Robert Mołdach, Pracodawcy RP

Ostatni dramatyczny przypadek śmierci dziecka na skutek braku właściwej reakcji rodzi wiele pytań i wątpliwości na temat funkcjonowania całego systemu ratownictwa medycznego w Polsce.

Więcej »

Zbyt mało rynku w ochronie zdrowia

Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital

Konstanty Radziwiłł, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, stwierdził, że ochrona zdrowia to nie jest miejsce na konkurencję oraz że wprowadzono w tej dziedzinie zbyt dużo rynku i mechanizmów rynkowych. Moim zdaniem wolnego rynku w ochronie zdrowia jest za mało.

Więcej »

Alert legislacyjny

W piątek, 15 marca 2013 roku, upływa termin do złożenia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdania o wytwarzanych odpadach medycznych. Sprawozdanie składa się właściwemu marszałkowi województwa za poprzedni rok kalendarzowy.

Więcej »

13 procent szpitali przekształconych w spółki

Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że do 6 lutego 2013 roku przekształconych zostało 145 publicznych szpitali, które stanowią 13,4 procent liczby wszystkich 1086 placówek oferujących działalność szpitalną. Najwięcej szpitali przekształconych w spółki działa w województwie dolnośląskim, najmniej w podkarpackim i podlaskim.

Więcej »

Alert legislacyjny

Na stronie internetowej  Narodowego Funduszu Zdrowia ukazało się  zarządzenie Prezesa Narodowego Zdrowia nr 2/2013/DSOZ z dnia 19 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej »

Alert legislacyjny

19 lutego 2013 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego.

 

Więcej »

Wzrasta liczba rejestrowanych zdarzeń medycznych i roszczeń wobec lekarzy

Osoby wykonujące zawody medyczne stały się w ostatnich latach grupą zawodową wysokiego ryzyka prawnego. Coraz częściej przedstawiciele zawodów medycznych są obiektem roszczeń finansowych. Wzrastają też kwoty wypłacanych pacjentom odszkodowań.

Więcej »

Alert legislacyjny: sprawozdawczość statystyczna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty lecznicze, praktyki zawodowe lekarzy i pielęgniarek oraz apteki są obowiązane do sporządzenia sprawozdań statystycznych za 2012 rok.

Więcej »

Alert legislacyjny

W związku ze wzrostem wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ulegają zmianie opłaty za wpis do rejestru podmiotów leczniczych oraz do rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie oraz rady pielęgniarek i położnych.

Więcej »

Legislacja w ochronie zdrowia: stan obecny

Ochrona zdrowia czeka na nowe przepisy. Projekty niektórych ustaw już powstały, ale nie zostały zatwierdzone, inne wymagają dopracowania, są też takie, o których nie wiadomo, kiedy w ogóle powstaną. Jest to niepokojące, ponieważ mają zawierać przepisy, które mają kluczowe znaczenie dla kształtu opieki zdrowotnej w Polsce.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »