Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Przepisy obowiązujące

Alert legislacyjny

11 marca 2015 roku opublikowano zmianę zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych).

Więcej »

WSA: prowadzenie szpitala nie należy do zadań powiatu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Krakowie, który żądał stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Radę Powiatu w Olkuszu, w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ZOZ w Olkuszu. W ocenie Sądu nie doszło do naruszenia przepisów, a powiat podejmując uchwałę działał prawidłowo i legalnie.


WEI: cena w dalszym ciągu głównym kryterium wyboru ofert w przetargach

Dwuznaczność kryterium cenowego, problemy z ochroną tajemnicy handlowej uczestników przetargu, otoczenie prawne – te i wiele innych problemów paraliżują w Polsce rozstrzyganie przetargów publicznych. Eksperci Warsaw Enterprise Institute (WEI) omawiają je w najnowszym raporcie „Z nowym prawem zamówień publicznych – stare problemy, nowy bałagan” i wskazują możliwe rozwiązania.

Więcej »

Porozumienie Zielonogórskie: pakiet onkologiczny jest niedopracowany

Według Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, pakiety przedstawione przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza są niedopracowane, a ich przepisy wymagają w wielu punktach uściślenia lub korekty.

Więcej »

Alert legislacyjny

Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenia w sprawie postępowań dotyczących zawarcia umów o udzielania świadczeń zdrowotnych, finansowania świadczeń oraz informacji gromadzonych przez świadczeniodawców.

Więcej »

Alert legislacyjny

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zmianę zarządzenia prezes NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu dotyczącym zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej »

Alert legislacyjny

Na początku stycznia 2015 weszły w życie nowe przepisy dotyczące POZ: zmiana rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej »

Alert legislacyjny

Opublikowane zostały dwa nowe zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania umów na programy profilaktyczne oraz na chemioterapię niestandardową.

Więcej »

NFZ: nowe zarządzenie w sprawie finansowania POZ

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazało się zarządzenie prezesa NFZ w sprawie finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zarządzenie przewiduje między innymi zwiększenie wyceny stawki kapitacyjnej o 40 złotych za pacjenta, wprowadzenie 2 poziomów finansowania motywacyjnego oraz wprowadzenie nowego wskaźnika korygującego w grupie wiekowej 40 - 65 lat.

Więcej »

Alert legislacyjny

Kancelaria Fortak & Karasiński informuje, że w ostatnich dniach opublikowana została zmiana zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie opieki psychiatrycznej.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »