Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Przepisy obowiązujące

Alert legislacyjny

NFZ opublikował zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające przepisy w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii oraz w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej »

Alert legislacyjny: kasy fiskalne dla lekarzy i dentystów

7 listopada 2014 roku ogłoszone zostało rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Celem nowego rozporządzenie jest między innymi rozszerzenie katalogu osób objętych tym obowiązkiem bez względu na poziom osiąganych obrotów o lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi medyczne.

Więcej »

Opublikowano wzory wniosków w sprawie świadczeń uzyskanych poza granicami kraju

7 listopada 2014 roku publikowane zostało rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie  wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu a także w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej uzyskanych poza granicami kraju.

Więcej »

Alert legislacyjny

6 listopada 2014 roku opublikowano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Więcej »

Alert legislacyjny: wchodzi w życie ustawa transgraniczna

31 października 2014 została opublikowana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawa transgraniczna. Ustawa wchodzi w życie 15 listopada 2014.

Więcej »

Alert legislacyjny

20 października 2014 roku opublikowane zostały zmiany rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Więcej »

Alert legislacyjny: nowe zarządzenia prezesa NFZ w sprawie umów

Na stronie NFZ zostały opublikowane zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe przepisy dotyczą zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz konkursów w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

Więcej »

Polisa ubezpieczenia OC do rejestru podmiotów leczniczych

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni przypomina o obowiązku zgłoszenia do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą aktualnej informacji o posiadanej polisie ubezpieczenia OC. 

Więcej »

30 czerwca upływa termin złożenia sprawozdania finansowego

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni sp.p. przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego należy zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe. Dla podmiotów, których rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, termin ten mija 30 czerwca 2014 roku.

Więcej »

Pracodawcy RP: zmiany w prawie zamówień publicznych to tylko kosmetyka

Wchodząca w życie 16 kwietnia 2014 roku nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, podwyższająca z 14 tys. euro do 30 tys. euro wartość zamówienia, powyżej której trzeba ją stosować, jest zmianą o bardzo ograniczonym charakterze – mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »