Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Przepisy obowiązujące

MZ: rozporządzenie w sprawie przyjmowania zgłoszeń przez dyspozytorów

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podpisał rozporządzenie w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

Więcej »

Alert legislacyjny

31 grudnia 2013 roku weszły w życie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające dotychczasowe zarządzenia dotyczące zawierania i realizacji umów zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w sprawie wniosków o  indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń  Indywidualnych.

Więcej »

Alert legislacyjny

17 grudnia 2013 roku opublikowano dwa nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Więcej »

Alert legislacyjny: zarządzenie w sprawie świadczeń kontraktowanych odrębnie

18 grudnia 2013 roku weszło w życie zarządzenie prezes NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie. Przepisy dotyczą udzielania świadczeń od 1 stycznia 2014 roku.

Więcej »

Alert legislacyjny: zarządzenie w sprawie opieki długoterminowej

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz podpisała 18 grudnia 2013 roku zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na usługi świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej na rok 2014 i lata następne.

Więcej »

Alert legislacyjny: zarządzenie w sprawie leczenia szpitalnego

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podpisała 19 grudnia 2013 roku zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego. Konieczność wydania zarządzenia wynikała przede wszystkim z opublikowanego 12 grudnia 2013 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Więcej »

Alert legislacyjny

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz podpisała 12 grudnia 2013 roku zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego na rok 2014 i lata następne.

Więcej »

Alert legislacyjny: SOR bez lądowiska do 2017 roku

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2012 roku termin spełnienia wymagań dotyczących posiadania lądowiska przez placówki prowadzące Szpitalny Oddział Ratunkowy został przesunięte na 1 stycznia 2017 roku.

Więcej »

Alert legislacyjny

Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie z 12 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie.

Więcej »

Alert legislacyjny

Minister Zdrowia 22 listopada 2013 roku podpisał dwa nowe akty prawne. Są to rozporządzenia: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »