Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Przepisy obowiązujące

Alert legislacyjny

Od 26 czerwca 2013 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu  świadczeń zdrowotnych (Dz.U.2013, poz. 696).

Więcej »

Pracodawcy RP w sprawie dopłat do świadczeń medycznych

Pracodawcy RP zwrócili się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o doprecyzowanie przepisów dotyczących pobierania dopłat do świadczeń medycznych od osób posiadających ubezpieczenie. W opinii ekspertów Pracodawców RP obecny stan prawny jest bardzo niekorzystny dla pacjentów.

Więcej »

Ustawa preferuje publiczne placówki

Marek Wójcik

Związek Powiatów Polskich

Zmiana ustawy o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych wprowadziła pojęcia ciągłości i kompleksowości świadczeń, które będą  brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursów na kontrakty z NFZ. Może to spowodować spore zmiany na rynku usług medycznych.

Więcej »

Trzeba zwiększyć rolę lekarza rodzinnego

Pilnie musimy rozpocząć dyskusję o funkcjonowaniu lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia. Lekarz rodzinny, który zna pacjenta, a przede wszystkim jest dostępny przez całą dobę, to najważniejsza sprawa, jaką obecnie powinni zająć się rządzący.

Więcej »

Ministerstwo Zdrowia: rozporządzenie w sprawie recepty transgranicznej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra dotyczącego recept lekarskich, wprowadzającej receptę transgraniczną.

Więcej »

Alert legislacyjny

31 października 2013 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 października 2013 roku zmieniającą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Do najistotniejszych zmian wprowadzanych przez nowelizację, są zmiany w uprawnieniach NFZ, a także zdefiniowanie ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń.

Więcej »

NFZ: konieczne rejestrowanie rozmów przez świadczeniodawców

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  Narodowy Fundusz Zdrowia  informuje o konieczności posiadania rejestratora rozmów telefonicznych lub systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań.

Więcej »

Dyrektywa transgraniczna: nie jesteśmy gotowi

W tym roku to nie niemieccy pacjenci przyjadą do polskich szpitali, a odwrotnie, polscy do niemieckich. Powód? Kompletne nieprzygotowanie polskiej strony do obsługi niemieckich chętnych – to wnioski z konferencji „Dyrektywa transgraniczna – czy jesteśmy gotowi”, która zakończyła się w Poznaniu.

Więcej »

Dyrektywa transgraniczna korzystna dla pacjentów

Andrzej Mądrala,
prezes
Centrum Medycznego Mavit


Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, jest korzystna przede wszystkim dla pacjentów. Jednak Ministerstwo Zdrowia obawiając się nadmiernej ilości osób, które chcąc ominąć kolejkę w Polsce będą chciały wyjechać za granicę na leczenie, postawiło przed pacjentami wiele ograniczeń.

Więcej »

Jesteśmy daleko z przygotowaniami do wprowadzenia dyrektywy

Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Grozi nam, że to nie polskie szpitale przejmą niemieckich pacjentów, a odwrotnie - niemieckie polskich. Jesteśmy bowiem daleko z przygotowaniami do wprowadzenia dyrektywy transgranicznej.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »