Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Przepisy obowiązujące

NFZ: zarządzenie w sprawie ratownictwa medycznego

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podpisała zarządzenie zmieniające dotychczasowe przepisy w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego. Będzie miało ono zastosowanie przy zawieraniu umów na 2014 rok.

Więcej »

Alert legislacyjny: zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie zawierania umów

2 października 2013 Prezes NFZ podpisał zarządzenie nr 57/2013/DSOZ. Weszło ono w życie z dniem podpisania, ale faktycznie zacznie obowiązywać podmioty lecznicze od dnia 1 stycznia 2014 r. Zarządzenie to ma zastosowanie do postępowań  konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2014 i lata następne.

Więcej »

NFZ uruchomił Patformę e-learning

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił 1 października 2013 Platformę e-learning wraz z Portalem informacyjnym. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie szkoleń w formie lekcji e-learning dla pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadających umowę z NFZ.

Więcej »

NFZ: zbyt mało badań bilansowych dla dzieci

Przeprowadzona przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia analiza wykazała zbyt małą liczbę porad patronażowych i badań bilansowych. W roku kalendarzowym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej powinno być ich ponad 4,5 mln, w rzeczywistości zaś w 2012 roku lekarze zrealizowali tylko 1,2 mln badań.

Więcej »

NFZ: zarządzenie Prezesa w sprawie leczenia szpitalnego

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz podpisała 30 sierpnia 2013 roku nowelizację zarządzenia dotyczącego leczenia szpitalnego w zakresie kardiologii interwencyjnej.

Więcej »

NSA na temat odwołania od wyniku konkursu

Bez dostępu do pełnych akt postępowania administracyjnego zawierających również oferty podmiotów konkurencyjnych strona jest pozbawiona możliwości sformułowania wszystkich zarzutów w odwołaniu od wyniku postępowania konkursowego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 czerwca 2013 r. sygn. II GSK 459/12.

Więcej »

Alert legislacyjny

23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca znaczące zmiany w zakresie czasu pracy. Zmiany te obejmują kwestię długości dopuszczalnych okresów rozliczeniowych oraz zasad ich przedłużania, a także ruchomego czasu pracy.

Więcej »

Alert legislacyjny

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ukazało się Rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Więcej »

NFZ: nowe narzędzie do analizy porównawczej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła nowe narzędzie analityczne - przeglądarkę danych przekrojowych dotyczących świadczeń zrealizowanych w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów w latach 2009-2012.

Więcej »

Alert legislacyjny

10 sierpnia 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013  w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013r. poz. 848).

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »