Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Przepisy obowiązujące

Alert legislacyjny

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Więcej »

Pracodawcy RP: ustawa o elastycznym czasie pracy to krok w dobrym kierunku

Prezydent Bronisław Komorowski poparł potrzebę wprowadzenia elastycznego czasu pracy podpisując 1 sierpnia 2013 roku ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Pracodawcy RP z dużą satysfakcją przyjmują te zmiany, gdyż nowe przepisy ułatwią organizację czasu pracy, a przez to wpłyną pozytywnie na sytuację firm i ich pracowników.

Więcej »

Alert legislacyjny

1 lipca 2013 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 769).

Więcej »

Ogólnopolski System ZIP nie dla Wielkopolski

Magdalena Okoniewska

redaktor portalu

Media rozpisują się o wspaniałych możliwościach systemu zwanego Zintegrowanym Informatorem Pacjenta, który ruszył od 1 lipca 2013. Nikt jednak nie pisze o problemach, jakie mają z dostępem do ZIP-u  osoby, które przed tą datą korzystały już z systemu działającego w Wielkopolsce.

Więcej »

Polmed o raporcie NIK: zakupy sprzętu medycznego bez rozeznania

Według Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed polskie szpitale nie mają na wyposażeniu zbyt wiele sprzętu medycznego. Problemem jest jednak dokonywanie jego zakupu bez właściwego rozpoznania zarówno zapotrzebowania i możliwości danej placówki jak i potrzeb zdrowotnych poszczególnych regionów kraju.

Więcej »

Przekształcenie podstawą rozwoju szpitali

Arkariusz Mazepa

Starostwa Myśliborski

W powiecie myśliborskim działają dwa szpitale i oba są prowadzone w formie spółek prawa handlowego, których 100-procentowym udziałowcem jest powiat. Przekształcenie miało stworzyć podstawę do rozwoju tych podmiotów i tak już się dzieje.

Więcej »

NIK o systemie informacyjnym ochrony zdrowia

Według Najwyższej Izby Kontroli, budowa elektronicznego systemu informacyjnego ochrony zdrowia może nie zakończyć się w wyznaczonym terminie. Według założeń, system powinien ruszyć w pełnym zakresie pod koniec 2014 roku. Nieco wcześniej - latem 2014 roku -  świadczeniodawcy powinni rozpocząć prowadzenie i wymianę dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Więcej »

Ustawa o działalności leczniczej nie spełniła swoich celów

Ustawa o działalności leczniczej w ciągu dwóch lat obowiązywania nie spełniła większości celów, które stawiał przed nią ustawodawca. Bez jej gruntownej nowelizacji, lub uchwalenia dodatkowych ustaw, zwłaszcza o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, system ochrony zdrowia w Polsce będzie coraz mniej wydolny.

Więcej »

Alert legislacyjny

31 maja 2013 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Więcej »

Alert legislacyjny

31 maja 2013 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »