Radomskie Centrum Onkologii realizuje program profilaktyczny

0
345

Radomskie Centrum Onkologii we współpracy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie oraz Mazowieckim Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia realizuje program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest odpowiedzią na stały i bardzo znaczący wzrost zachorowalności na ten rodzaj nowotworów, odnotowany w ostatniej dekadzie. Liczba nowych rozpoznań wzrosła o 25 procent, czyli  z 8 694 do 10 801, a Mapy Potrzeb Zdrowotnych, opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, prognozują w latach 2015-2025 wzrost liczby zachorowań na te nowotwory o 10 procent.

Celem projektu jest popularyzacja zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia wśród lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów oraz grupy docelowej, czyli pacjentów, podniesienie świadomości w zakresie czynników ryzyka oraz organizacja spotkań dla chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi i ich rodzin z zespołami psychologiczno- socjalnymi, których celem jest wsparcie ich powrotu do normalnego życia.

Projekt ma objąć 10 000 mieszkańców województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego bezpłatnymi świadczeniami zdrowotnymi w ramach profilaktyk. Projekt jest skierowany do osób w wieku 40-65 lat, znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka.

Radomskie Centrum Onkologii działa od czerwca 2016 roku. Jest to nowoczesny, kompleksowy szpital , w którym diagnozowane i   leczone są między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowego, prostaty, narządów rodnych oraz płuc. Chorzy mają możliwość leczenia  skojarzonego metodami radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. W strukturze radomskiego szpitala znajduje się również Centrum Gamma Knife z siedzibą  w Warszawie, gdzie przeprowadzane jest małoinwazyjne leczenie wielu chorób nowotworowych i nienowotworowych mózgu.

Świadczenia oferowane przez placówkę są zarówno komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z NFZ. W ramach środków z Funduszu finansowana jest chemioterapia, teleterapia i brachyterapia, a także działalność poradni onkologicznej oraz program profilaktyki raka szyjki macicy.