Są nowe wymagania dotyczące centrów urazowych dla dzieci

0
267

9 listopada 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące centrów urazowych dla dzieci. Zawiera ono zmienione wymogi dotyczące specjalistów zatrudnionych w takiej jednostce.

Z przepisów wynika, że w skład zespołu urazowego dziecięcego wejdzie co najmniej trzech lekarzy, w tym lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej,  lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej, lub lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie neurochirurgii.

Niezwłoczna całodobowa gotowość dotyczy lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Pozostali specjaliści wejdą w skład zespołu urazowego dziecięcego, w zależności od potrzeb, zgodnie z decyzją kierownika zespołu.

Czytaj także: Będą obniżone wymagania dotyczące centrów urazowych dla dzieci>>>

Rozporządzenie to  jest nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 25 stycznia 2016 roku w sprawie centrów urazowych, które określa szczegółowe wymagania organizacyjne w odniesieniu do centrum urazowego dla dzieci, w zakresie minimalnego wyposażenia diagnostycznego oraz technicznego, minimalnych zasobów kadrowych zespołu urazowego, kryteriów kwalifikacji osoby poniżej 18 roku życia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do leczenia w centrum urazowym dla dzieci oraz sposobu postępowania z pacjentem urazowym dziecięcym.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 października 2018 roku (poz. 2042).