Sosnowiec: Unia Bracka inwestuje w usługi opiekuńcze

0
271

Unia Bracka, prowadząca sieć przychodni na terenie Śląska, inwestuje w dzienny dom opieki w Sosnowcu. Placówka powstanie w ramach pilotażowego programu przy jednej z placówek – Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w październiku 2016.

Fundacja Unia Bracka znalazła się w gronie podmiotów, które w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, uzyskały dofinansowanie na utworzenie i prowadzenie dziennego domu opieki medycznej. Projekt finansowany jest w 97 procentach ze środków unijnych, pozostała część to wkład własny Fundacji.

Realizacja   projektu   rozpoczęła się w kwietniu 2016, kiedy ruszyły prace remontowo-budowlane mające na  celu dostosowanie  pomieszczeń  do  wymagań  domu  opieki.  Półroczny  okres  przygotowawczy pozwoli na stworzenie ośrodka dla seniorów w pełni zaadoptowanego na potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Celem projektu dziennych domów opieki medycznej jest zaoferowanie nowej formy wsparcia dla osób niesamodzielnych, głównie osób po 65 roku życia oraz ich rodzin. Do tego typu ośrodków kierowane będą osoby po przebytej hospitalizacji, które wymagają rehabilitacji oraz pomocy w procesie usamodzielniania się. W trakcie pobytu pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, psychologiczną, intensywną rehabilitację oraz zajęcia terapeutyczne. Wsparciem zostanie objęta również rodzina pacjenta.

– Uzyskanie dofinansowania to dla nas wielkie wyróżnienie, ponieważ do konkursu przystąpiło ponad 140 podmiotów. Cieszymy się, że nasza Fundacja poszerzy ofertę usług medycznych o dzienny dom opieki. Doskonale wpisuje się on w lukę, jaka istnieje w obszarze opieki nad osobami starszymi- informuje Joanna Sojka, kierownik Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów.

Przychodnia, w której będzie działał dzienny dom opieki medycznej,  funkcjonuje w Sosnowcu  już  od  wielu  lat. W ramach kontraktu z  NFZ  pacjenci  korzystają  tutaj  z  opieki  lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznych i  rehabilitacji.  Wykonywane  są  badania  laboratoryjne  oraz  diagnostyka   obrazowa. Od  lipca 2014 roku w przychodni  funkcjonuje  również dzienny  ośrodek  rehabilitacji. Placówka działa przy ulicy Dmowskiego 6a.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza i Knurowa. Z usług podstawowej opieki zdrowotnej zakładów Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość wynosi około 11 mln zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska. Unia Bracka posiada także 34 zespoły przewozowe. Usługi medyczne oraz transport sanitarny świadczy w ośrodkach medycznych zlokalizowanych w województwach: śląskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku  i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.