Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Studia podyplomowe

Uczelnia Łazarskiego: studia podyplomowe, MBA i szkolenia z dofinansowaniem

Warszawska Uczelnia Łazarskiego zaprasza pracodawców do skorzystania ze wsparcia w otrzymaniu dofinansowania studiów podyplomowych, MBA i szkoleń dla siebie i swoich pracowników. O dofinansowanie może starać się każdy, pod warunkiem, że studia są związane z wykonywaną pracą. 

Więcej »

Uczelnia Łazarskiego: MBA to studia kształtujące kompetencje menedżerskie

Specyfika studiów MBA polega na tym, że są to studia, które mają na celu kształtowanie szeroko rozumianych kompetencji menedżerskich. Studia te mają kształcić przywódców w ochronie zdrowia, liderów zmian w tej dziedzinie. Do 18 listopada 2015 trwa rekrutacja na kolejną edycje studiów MBA w ochronie zdrowia na warszawskiej Uczelni Łazarskiego. 

Więcej »

Program menedżerski „Zarządzanie ochroną zdrowia na poziomie samorządu” na Uczelni Łazarskiego

Systemowe zmiany zachodzące w polskim systemie ochrony zdrowia skutkują nową rolą jednostek samorządu terytorialnego w obszarze tworzenia map potrzeb zdrowotnych, realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego oraz  obowiązków organów właścicielskich.

Więcej »

Specjalistyczne szkolenie „Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia” na Uczelni Łazarskiego

Warszawska Uczelnia Łazarskiego zaprasza na specjalistyczne szkolenie dotyczące metod i technik menedżerskich w jednostkach ochrony zdrowia. Program szkolenia, które może stanowić również część programu MBA w ochronie zdrowia, został skonstruowany w taki sposób, by wyposażyć w konieczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie metod i technik menedżerskich przydatnych w trudnym okresie nowej legislacji i niepełnego finansowania.

Więcej »

Uczelnia Łazarskiego: rekrutacja na piątą edycję studiów MBA w ochronie zdrowia

Zapotrzebowanie rynku na dobrych menadżerów wyspecjalizowanych w ochronie zdrowia stało się inspiracją do stworzenia przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego sektorowego programu MBA, ukierunkowanego właśnie na zarządzanie placówkami medycznymi.

Więcej »

Studia podyplomowe: Zarządzanie Zakładem Opieki Zdrowotnej

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej jest organizatorem studiów podyplomowych dotyczących zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Studium jest realizowane co roku od 1998 roku.

Więcej »

Studia podyplomowe w zakresie medycyny ubezpieczeniowej

Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej organizują kolejną edycję studiów podyplomowych w zakresie medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa lekarskiego.

Więcej »

IV edycja programu MBA w ochronie zdrowia

Centrum Kształcenia Podyplomowego warszawskiej Uczelni Łazarskiego zaprasza na IV edycję program  „MBA w ochronie zdrowia” z 10-procentową zniżką dla organizacji członkowskich Pracodawców Medycyny Prywatnej. Początek zajęć w styczniu 2014 roku. Studia składają się z siedmiu modułów, które pozwalają na elastyczne komponowanie programu.

Więcej »

MBA w ochronie zdrowia: zniżka dla członków Pracodawców Medycyny Prywatnej

Centrum Kształcenia Podyplomowego warszawskiej Uczelni Łazarskiego oferuje studia podyplomowe „MBA w ochronie zdrowia” z 10-procentową zniżką dla organizacji członkowskim Pracodawców Medycyny Prywatnej. Początek zajęć w styczniu 2014 roku. Studia składają się z siedmiu modułów, które pozwalają na elastyczne komponowanie programu.

Więcej »

Uczelnia Łazarskiego zaprasza na studia „MBA w ochronie zdrowia”

Centrum Kształcenia Podyplomowego warszawskiej Uczelni Łazarskiego prowadzi rekrutację na studia podyplomowe „MBA w ochronie zdrowia”. Początek zajęć w styczniu 2014 roku. Studia składają się z siedmiu modułów, które pozwalają na elastyczne komponowanie programu.

Więcej »

Studia Pielęgniarstwo AWF-Medicover: europejski standard zawodu

5 października 2013 w Szpitalu Medicover w Warszawskim Wilanowie odbyła się inauguracja kolejnego roku akademickiego dla pielęgniarek. W roku 2013/2014 na studiach pomostowych naukę podejmie 80 pielęgniarek. Na pierwszym roku pielęgniarskich studiów dziennych znajdzie się 70 nowych studentów.

Więcej »

Szkolenie „Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia”

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego do 20 lutego 2013 roku prowadzi rekrutację na szkolenie specjalistyczne "Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia".  Szkolenie ma celu wyposażenie menedżerów ochrony zdrowia w konieczną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze metod i technik menedżerskich przydatnych w trudnym okresie zmiany i niepełnego finansowania.

Więcej »

MBA: zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia

Warszawska Uczelnia Łazarskiego zaprasza na specjalistyczny moduł menedżerski w programie MBA w ochronie zdrowia dotyczący zarządzania finansami w jednostkach ochrony zdrowia. Moduł rozpoczyna się 13 października 2012 roku.

Więcej »

Łazarski: studia dla obecnych i przyszłych menedżerów

14 kwietnia 2012 rozpoczyna się na warszawskiej Uczelni Łazarskiego szkolenie zatytułowane „Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia". Jest ono przeznaczone dla obecnych i przyszłym menedżerów ochrony zdrowia średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Więcej »

Łazarski: różne perspektywy zadań menedżerów placówek

Program V modułu studiów podyplomowych MBA zatytułowanego „Metody i techniki menedżerskie w ochronie zdrowia" został przygotowany w taki sposób, aby uwzględnić różne perspektywy zadań, które musi podejmować zarządzający szpitalem, przychodnią, czy też praktyką medyczną. Studia odbywają się na warszawskiej Uczelni Łazarskiego.

Więcej »

Lux Med: studia dla kadry menedżerskiej

Grupa Lux Med wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie uruchomiła studia podyplomowe dla osób zarządzających placówkami medycznymi.

Więcej »

Łazarski: techniki menedżerskie na trudny okres zmian

Metody i techniki menedżerskie w ochronie zdrowia to temat V modułu studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia warszawskiej Uczelni Łazarskiego. Moduł ten ma na celu wyposażenie menedżerów ochrony zdrowia w konieczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie metod i technik menedżerskich przydatnych w trudnym okresie zmiany i niepełnego finansowania.

Więcej »

Program MBA w ochronie zdrowia

Wykorzystując kompetencję i doświadczenie Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz naszych partnerów przygotowaliśmy we współpracy z Uczelnią Łazarskiego program w cyklu Szkolenia menedżerskie dla kadr zarządzających placówkami ochrony zdrowia: "Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia", moduł specjalistyczny w programie MBA w Ochronie Zdrowia.

Więcej »

Łazarski - studia MBA w ochronie zdrowia

Studia przeznaczone są dla osób, które swą przyszłość zawodową wiążą z zarządzaniem jednostkami ochrony zdrowia. Oferta kierowana jest do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w tym sektorze oraz do absolwentów wyższych uczelni poszukujących ciekawego kierunku specjalizacji.

Program studiów realizowany jest przez wykładowców mających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia i administracji publicznej. Łączy elementy teorii i praktyki ekonomicznej z aspektami humanistycznymi, skupionymi między innymi na jakości obsługi, prawach i bezpieczeństwie pacjentów, etyce w biznesie medycznym. Sposób prowadzenia zajęć uwzględnia czynny udział słuchaczy poprzez wymianę doświadczeń, udział w dyskusji, projektowanie przedsięwzięć.

10% upustu dla pracowników członków Związku!

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »