Swissmed: kontrakt z NFZ na leczenie szpitalne

0
403

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.  zawarł umowę z pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą udzielania świadczeń szpitalnych w zakresie okulistyki.

Umowa została zawarta na okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Jej wartość wynosi maksymalnie 90 090 zł.

Swissmed odnotował w I kwartale 2017 roku (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017) wzrost przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług lecznictwa zamkniętego o 33,2 procenta.

Znaczna większość usług medycznych oferowanych przez Swissmed jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Cały kontrakt Swissmedu z NFZ ma wartość 7,2 mln zł. Przeznaczony jest na finansowanie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej. W ramach NFZ finansowana jest także podstawowa opieka zdrowotna.

Swissmed prowadzi szpital wielospecjalistyczny przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku. Poza tym posiada także poradnie przyszpitalne, a także trzy przychodnie zlokalizowane w Gdańsku, Gdyni i w Pruszczu Gdańskim.

W przychodniach Swissmed wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu radiologii, kardiologii, okulistyki i konsultacje lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym między innymi interny, chirurgii, laryngologii, medycyny pracy, ginekologii, ortopedii i urologii.