Swissmed: kontrakt z NFZ na rehabilitację leczniczą

0
365


Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarł umowę z pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. Spółka podpisała także aneks do umowy z NFZ w sprawie leczenia szpitalnego.

Umowa dotycząca rehabilitacji leczniczej została zawarta na okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2022 roku. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Swissmedu z tytułu jej realizacji wynosi maksymalnie 107.239,90 zł.

Na mocy podpisanego aneksu do umowy dotyczącej leczenia szpitalnego kwota zobowiązania oddziału Funduszu z tytułu  realizacji umowy w okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wynosi maksymalnie 511.681,50 zł. W związku z tym kwota kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego uległa zwiększeniu o 421.591,50 zł.

Cały kontrakt Swissmedu z NFZ ma wartość 7,2 mln zł. Przeznaczony jest na finansowanie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej. W ramach NFZ finansowana jest także podstawowa opieka zdrowotna.

Swissmed prowadzi szpital wielospecjalistyczny przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku. Poza tym posiada także poradnie przyszpitalne, a także trzy przychodnie zlokalizowane w Gdańsku, Gdyni i w Pruszczu Gdańskim.

W przychodniach Swissmed wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu radiologii, kardiologii, okulistyki i konsultacje lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym między innymi interny, chirurgii, laryngologii, medycyny pracy, ginekologii, ortopedii i urologii.