Swissmed stawia na rozwój usług szpitalnych

0
340

Grupa Swissmed, po sprzedaży spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, zapowiada dalszy rozwój prywatnych procedur szpitalnych, prywatnej diagnostyki endoskopowej i okulistyki laserowej. Planuje także otwarcie nowych oddziałów w Szpitalu Swissmed w Gdańsku.

Planowane jest między innymi otwarcie oddziału szpitalnego zabezpieczającego usługi rehabilitacyjno- pobytowe, gdzie oferowany będzie szeroki zakres usług medycznych w zakresie internistyczno – geriatrycznym, ukierunkowany na ocenę stanu zdrowia, diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych, w szczególności chorych ze schorzeniami kardiologicznymi, którzy wymagają leczenia zachowawczego oraz diagnostyki nieinwazyjnej, takiej jak badanie holterowskie, echokardiografia czy próby wysiłkowe.

Zarząd spółki podjął także decyzję o ponownym uruchomieniu oddziału porodowo- noworodkowego. Powstanie on w części szpitala do niedawna podnajmowanej spółce American Heart of Poland.

W najbliższym okresie planowane jest  przeznaczenie około 1mln zł na inwestycje.

Grupa Kapitałowa Swissmed osiągnęła w roku obrotowym 2017 (od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 19 906 tys. zł. Rok wcześniej przychody wynosiły 19 233 tys. zł.

W roku obrotowym 2017 Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 8 069 tys. zł. Rok wcześniej odnotowano stratę o wartości 3 711 tys. zł.

Przychody z działalności zaniechanej, czyli działalności spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. , wynosiły 17 992 tys. zł.

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. to sieć przychodni działających na Pomorzu. Placówki o łącznej powierzchni 1900 mkw. zlokalizowane są w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim. Firma zatrudnia prawie 300 pracowników, a do dyspozycji pacjentów jest około 50 gabinetów konsultacyjnych. Na początku kwietnia 2018 roku 100 procent akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny kupił Lux Med. sp. z o.o.

Grupa Swissmed to obecnie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, dwie spółki zależne – Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. oraz Swissmed Opieka sp. z o.o. a także Fundacja Promedicine.