Swissmed: wzrost przychodów z leczenia szpitalnego

0
313

W I półroczu 2017 roku, obejmującym okres od 1 kwietnia 2017 do 30 września 2017 roku Grupa Kapitałowa Swissmed osiągnęła przychody w wysokości 19 999 tys. zł, wyższe o 13,4 procenta od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016. Znaczący wzrost nastąpił w zakresie leczenia szpitalnego.

Swissmed zanotował wzrost przychodów zarówno w zakresie świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i w zakresie procedur prywatnych, gdzie  były one wyższe o 11 procent.

W zakresie lecznictwa otwartego, w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2016 nastąpił nieznaczny wzrost świadczonych usług (o 0,2 procenta), zarówno w zakresie liczby procedur jak i osiągniętych wpływów.

Natomiast znaczący wzrost nastąpił w lecznictwie zamkniętym, gdzie dynamika wyniosła 39,7 procenta. Wpływ na ten wzrost miała realizacja kontraktu z NFZ, zgodnie z planowymi, miesięcznymi limitami oraz dynamiczny rozwój działalności na rzecz pacjentów komercyjnych.

Za I półrocze 2017 Grupa Swissmed zanotowała stratę w wysokości 1152 tys. zł, mniej niż w analogicznym okresie roku 2016, kiedy to strata wyniosła 1 739 tys. zł.

W kolejnym kwartale 2017 roku Swissmed zapowiada kontynuację rozwoju prowadzonej działalności operacyjnej, głównie usług ambulatoryjnych, szczególnie związanych z Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora. Centrum to zapewnia całodobową opiekę i rehabilitację osobom starszym, pacjentom po hospitalizacji lub leczeniu operacyjnym, które ze względu na stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym.

Swissmed zapowiada także rozwój prywatnych usług medycznych, szczególnie prywatnych procedur szpitalnych.

Swissmed prowadzi szpital wielospecjalistyczny przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku. Poza tym posiada także poradnie przyszpitalne, a także trzy przychodnie zlokalizowane w Gdańsku, Gdyni i w Pruszczu Gdańskim.

W przychodniach Swissmed wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu radiologii, kardiologii, okulistyki i konsultacje lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym między innymi interny, chirurgii, laryngologii, medycyny pracy, ginekologii, ortopedii i urologii.