Swissmed: zwiększenie kontraktu z NFZ

0
412

Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na mocy aneksu do umowy zawartej z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego zwiększyła wartość umowy dotyczącej tych świadczeń o 304 911 zł.

Wartość umowy w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku wynosi obecnie maksymalnie 485 091 zł.

Swissmed oferuje świadczenia szpitalne w placówce przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku.

Poza tym posiada poradnie przyszpitalne, a także trzy przychodnie zlokalizowane w Gdańsku, Gdyni i w Pruszczu Gdańskim, które prowadzi spółka zależna Swissmed Centrum Zdrowia – Swissmed Prywatny Serwis Medyczny.

W przychodniach Swissmed wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu radiologii, kardiologii, okulistyki i konsultacje lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym między innymi interny, chirurgii, laryngologii, medycyny pracy, ginekologii, ortopedii i urologii.

29 marca 2018 podpisana została umowa, na mocy której Lux Med stał się właścicielem sieci placówek Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.