Szpital Bonifratrów w Katowicach otrzymał certyfikaty jakości

0
255


Katowicki Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów otrzymał akredytacje CMJ oraz rozszerzył zakres posiadanych norm ISO. Dyrektor Maria Janusz podkreśla, że systemy zarządzania jakością w branży medycznej ze względu na specyfikę działalności mają ogromne znaczenie. Podnoszenie jakości usług to przede wszystkim gwarancja dla pacjentów.

– Natomiast w warunkach gospodarki rynkowej, coraz szybszego postępu technologicznego oraz rosnących wymagań pacjentów certyfikacja i akredytacja nie tylko pomaga w poprawie jakości świadczonych usług, ale również pomaga polepszyć działanie całej organizacji. Liczymy też bardzo, że w najbliższym konkursie ofert NFZ przyniesie to wymierne korzyści poprzez otrzymanie dodatkowych punktów – mówi dyrektor Maria Janusz.

8 października 2014 na ręce dyrektor Marii Janusz oraz właściciela szpitala – przeora Konwentu Bonifratrów w Katowicach – ojca Anzelma Skiby oprócz certyfikatu CMJ złożono także certyfikaty ISO wydawane przez TUV NORD dla norm: ISO 9001:2009 – systemy zarządzania jakością; PN –EN ISO 14001 – systemy zarządzania środowiskowego, PN –N ISO 18001 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz PN –EN ISO 22000 – systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.


– Od momentu przejęcia szpitala dbałość o jakość była priorytetem w naszych działaniach. Już w 2011 roku po wdrożeniu systemu uzyskaliśmy certyfikat z normy ISO 9001:2008 dotyczącej systemów zarządzania jakością. Następnie w szpitalu wdrażane były kolejne normy jakości tj. systemy zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ponieważ certyfikaty są czasowe, udzielane na trzy lata, wręczenie, które miało miejsce 8 października 2014, było potwierdzeniem stosowania normy ISO 9001:2008 i wdrożenia pozostałych  norm jakościowych – mówi Maria Janusz.

Katowicki szpital od 2009 roku jest prowadzony przez Boni Fratres Catoviensis spółkę z o. o. , której jedynym właścicielem jest Zakon Bonifratrów. Właściciel inwestuje w placówkę, starając się podnosić jakość i poszerzać ofertę medyczną szpitala poprzez zaproszenie do współpracy wybitnych specjalistów, inwestycje w najlepszej jakości sprzęt i intensywne prace remontowe.

W ramach placówki działają: izba przyjęć, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej, a także poradnie specjalistyczne.

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2014 ma wartość ponad 36 mln zł. Środki te są przeznaczone na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitacje leczniczą. Ze środków Funduszu jest także finansowana podstawowa opieka zdrowotna.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie,  Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie. W Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych