Szpital Bonifratrów w Łodzi: rehabilitacja kardiologiczna w ramach programu UE

0
420

Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi realizuje projekt dotyczący rehabilitacji kardiologicznej, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2018 roku. Adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności powyżej 50 roku życia. Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Program dla każdego pacjenta składa się z  8 sesji psychoedukacyjnych, w formie warsztatów z prezentacją i materiałami dla uczestników, prowadzonych przez dietetyka, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, lekarza lub psychologa, 8 sesji aktywności fizycznej, prowadzonych przez fizjoterapeutę we współpracy z lekarzem, indywidualnych konsultacji z psychologiem, których celem jest zwiększenia motywacji, redukcji lęku lub wczesnego wykrycia ewentualnych objawów depresji często towarzyszących chorobie a także indywidualnych konsultacji z dietetykiem, w celu ustalenia indywidualnego planu żywienia.

Dwa i cztery miesiące po zakończeniu cyklu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w ramach programu, jeden z członków zespołu skontaktuje się z pacjentem w celu przypomnienia o konieczności stosowania się do zaleceń. Po kolejnych dwóch miesiącach pacjent zostanie zaproszony na wizytę kontrolną – konsultacje lekarską, podczas której ponownie zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 126 łóżek na 4 oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej z profilem ortopedycznym, okulistycznym oraz medycyny paliatywnej. Przy szpitalu działa także poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.

Częścią szpitala jest Centrum Medyczne im. dr. Wacława Łęckiego. Placówka ta, otwarta na początku 2016 roku, oferuje rehabilitację dzienną i ambulatoryjną oraz konsultacje specjalistyczne.

Placówka jest jednym z 4 szpitali w Polsce prowadzonych przez zakon Bonifratrów. Pozostałe działają w Katowicach, Krakowie i w Piaskach – Marysinie. W Warszawie działa zespół poradni specjalistycznych, w tym poradnia ziołolecznictwa. Poza tym Bonifratrzy prowadzą na terenie całego kraju apteki, sklepy zielarsko-medyczne, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i domy wypoczynkowo-rekolekcyjne.