Telemedycyna Polska: kolejny miesiąc spadku przychodów

0
299


Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska uzyskała we wrześniu 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 429,3 tys. zł., co oznacza spadek w porównaniu do przychodów uzyskanych we wrześniu 2016 roku o 13,4 procenta.

Spadek przychodów ze sprzedaży Grupa Telemedycyna Polska odnotowała także w sierpniu 2017, w lipcu 2017 były one wyższy niż przychody uzyskane rok wcześniej.

Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco we wrześniu 2017 roku wyniosły 4 106,4 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,8 procenta w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016.

W roku 2016 Grupa osiągnęła 5,3 mln zł  przychodów netto ze sprzedaży, a zysk miał wartość prawie 113 tys. zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przychodnię kardiologiczną dla dzieci i dorosłych.