Telemedycyna Polska: umowa z operatorem telekomunikacyjnym

0
302

partnerskiej zawartej z operatorem telekomunikacyjnym. Porozumienie pozwoli częściowo sfinansować nakłady początkowe na pozyskanie nowych klientów na usługi telemedyczne, które będą świadczone z wykorzystaniem transmisji danych za pośrednictwem sieci mobilnej.

Na warunkach określonych w umowie i porozumieniu spółka zobowiązała się do świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie rozwiązania technicznego opierającego się na telemetrii i transmisji danych.

W listopadzie 2016 roku  Telemedycyna Polska S.A. zawarła umowę podwykonawstwa z dostawcą usług telemedycznych, na podstawie której zobowiązała się do odpłatnego świadczenia usługi analizy zapisów kardiotokograficznych.

Umowa została zawarta z profesjonalnym podmiotem, zarejestrowanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, oferującym ciężarnym kobietom usługi umożliwiające kontrolę stanu płodu w formie telemedycznej za pośrednictwem internetowej platformy oraz na podstawie informacji uzyskanych przy użyciu dedykowanego urządzenia.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

W roku 2015 spółka Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5 241 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 281,2 tys. zł.